دوستی ها – دانلود فیلم و سریال، موزیک، انیمیشن، بازی

مجموعه ای از جدیدترین جوک ها و پیامک های خنده دار 16 خرداد 1392

جدیدترین جوک ها و پیامک های خنده دار و بامزه

جدیدترین جوک ها و پیامک های خنده دار

ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮔﻔﺘﻢ:

ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻭﯾﻨﺴﺘﻮﻥ ﺑﺪﻩ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﮔﻔﺖ: ﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﻪ؟
ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﮔﻔﺖ:

ﺁﺭﻩ ﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﭽﻢ ﮔﻠﻮﺵ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻪ

ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﺎ ﭼﯽ ﺷﺪ 😐

.

.

.

بعضــی وقــتا یه مطالبی میزارم که کودک درونم می خواد بره زیرش بنویسه:

بـابـا تـو کــه خـودت یـکی از همونایـــی

والاه

.

.

.
قابل توجه اون عزیزی که گیر داده چرا اینقد خودتو می گیری باید عرض کنم خدمتش:

اگه میتونی خودت بیا منو بگیر

.

.

.
سر جلسه امتحان یه خانم بغل دستم نشسته بود

منم داشتم بهش توضیح میدادم که چجوری تقلب کنه اونم فقط گوش میداد
امتحان که شروع شد پا شد ورقه ها رو پخش کرد!!

.

.

.

ﺧﺪﺍ ﮔﺮﻩ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻋﺰﯾﺰ

.

.

.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﻪ یکی ﺑﮕﻢ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ، ﺑﺪهی ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺮﺩﻩ؛

ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ!
.

.

.
ﺍﺯ ﺷﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﮔﻔﺖ: ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﺑﺎﺑﺎ کی ﺗﻮﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺁﺧﻪ؟

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﻣﯿﺪﻣﻮﻧﻢ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺷﺪ
.

.

.
ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺁﯾﻔﻮﻥ 5 اومده!

ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﺩﯾﮕﻪ

ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻧﻪ!
.

.

.
ﺑﭽﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺍﻟﮕﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻥ
.

.

.
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭼﺸﻢ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻥ، ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ!
.

.

.
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺭﻓﺘﻪ؛ ﺍﮔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺠﺎ؟ ﺑﮕﯿﺪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ!

ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ!

.

.

.
ﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﺳﻤﺶ ﻏﻼمه

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻦ “ﺷﺎﻏﻼﻡ”

ﺍﻟﮑﺲ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻦ “ﺳِﺮ ﺍﻟﮑﺲ”
.

.

.
ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺑﺪﻡ ﯾﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻡ!

ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺍﯾﻨﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ!

ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﯿﻪ!؟

ﺩﯾﮕﻪ ﺷﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪﻩ!
.

.

.

ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻭﺭﺷﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ؛

ﺍﻭﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺭﻓﺘﻦ

ﻣﺮﺩﻡ 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﮐﻨﻦ

.

.

جدیدترین جوک ها و پیامک های خنده دار
ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻣﺘﮑﺎ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻪ …

ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ!!!
.

.

جدیدترین جوک ها و پیامک های خنده دار
ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻡ ﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻧﮑﺮﺩﻡ

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺰﻧﻦ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﻫﯿﭽﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﮕﻢ

ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ
.

.

.
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺷﻤﺎﻝ

یکی ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻡ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﭙﺰﻡ

ﺁﻗﺎ ﭘﺨﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺭﻩ

ﯾﺎﺩﻣﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎ ﻓﺮﺩﺍﺵ 17 ﺗﺎ ﻧﻬﻨﮓ ﺗﻮ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮﺩ ﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ!

.

.

.
ﺩﺭ ﺑﭽﮕﯿﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﻢ…

ﺑﻌﺪﺵ ﻣﻬﻨﺪﺱ…

ﺍﻻﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺩﯾﮕﻪ!

.

.

.
ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﯾﻪ ﺟﻮﺵ ﮔﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺻﻮﺭﺗﺘﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ

ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ!
.

.

.
ﺷﺎﻧﺲ ﺁﻭﺭﺩﯾﻢ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺷﺪ

ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﻢ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﺑﺎ چی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ!

.

.

.
ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﯾﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ یکی ﺑﺎﺷﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ 110 ﺑﮕﻪ “ﺍﻟﻮ 110؟”

ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺭﻗﻤﻮ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ؟

.

.

.

ارتباطات توی ایران اینجوریه که به طرف ایمیل می‌زنی

بعد باید اس‌ ام‌ اس بفرستی ایمیلتو چک کن!

بعد باید زنگ بزنی بگی اس‌ ام‌ اساتو چک کن!

.

.

.

اﺯ ﻣﺰﺧﺮﻓﺘﺮﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺘﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ:

”ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ”  😐

.

.

جدیدترین جوک ها و پیامک های خنده دار

ﯾﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ.. ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ

ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

ﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ :l

.

.

.

یه آدمایی هم هستن اسمشون دوسته

خودشون دشمن!

.

.

.

جالبه ها

موقع درس تو مغزم یه مدیا پلیر قوی نصب میشه

که قدرت پخش آهنگای قدیمی رو هم با کیفیت بالا داره

لامصب 😐

.

.

.

با توجه به این که قهوه تقریبا پانصد سال است که کشف شده

به نظر شما قبل از کشف قهوه، رنگ قهوه ای چه رنگی بوده!؟

.

.

.

دوران دبیرستان یخورده شیطون بودم.

یروز ساعت 6:30 صبح مثل دیونه ها پا شدم رفتم دم مدرسه یه

تیکه چوب کردم تو قفل مدرسه.

آخه ساعت اول امتحان ریاضی داشتیم.

جونم براتون بگه که تا ساعت 10 نرفتیم مدرسه خیلی حال داد.

اینجوری نیگام نکنید معذب میشم 🙂

.

.

.

انقدر که موبایلم ساکته

اگر یه موقع یکى زنگ بزنه گوشیم به جاى زنگ خوردن هول میشه سرفه میکنه!

.

.

.

تو رقص ایرانی 20 درصد حرکاته 80 درصد عشوه!

.

.

.

دکمه روشن کردن کولر باید همه جای خونه باشه

دکمه خاموششم تو انباری زیر دبه سیرترشی

واسه اینکه دست بابا بهش نرسه!

.

.

.

میخواستم به دوستم اس بدم، اشتباه فرستادم

یارو بهم اس داده: بی شعور کصافت عوضی الاغ … مزامحم نشو

بعد دوباره اس داده میگه: شوخی کردم، اشتبا گرفتی!!

مردم شیرین عقل شدن به قرآن!

.

.

.

اگه شما لیسانس حالگیری داری

ما هم فوق تخصص انتقام داریم!

گفتم که در جریان باشی

.

.

.

دیدی درد نداشت؟

جمله نوستالژیک پدر و مادرها بعد آمپول زدن به بچه هاشون

در حالی که بچه داره خون گریه میکنه

یعنی اون همه اشک ماله شوق بوده!

.

.

.

نمیدونم چه حکمتی در این کار هست

که هرخانومی که میخواد وزنش را اندازه بگیره

بره روی ترازو شکمشو میده عقب!

.

.

.

یه حکایت مکزیکی هست که هیچی نمیگه!

فقط موج میزنه 🙂

.

.

.

لذتی که در “کوفت” گفتن مامان هست در “قربونت برم” هیچکس نیست

.

.

.

تمام وسایل و امکانات زندگی ما رو مامانم میزاره “همون جا”

کلا همه چی و هرچی که می پرسی جوابش همون جاست!

.

.

.

ملاقه یه قاشقه که خواسته و تونسته!

.

.

.

ته تغاری رو جدی بگیرید قدرتی داره که پدر خانواده نداره! 😐

.

.

.

یعنی اعتماد به نفس بعضیا رو اگه صندوق صدقات داشت

الان بانک مرکزی بود!

.

.

.

به فزرندان خود چیزی نیاموزید!

دو روز دیگه شاخ میشن واستون

.

.

.

لامصب وقتی داری درس میخونی

تازه میفهمی که بحث های شبکه 4 هم خیلی سودمند و پرهیجانه!

.

.

.

نقش معلم پرورشی تو مدرسه مث نقش مداد سفید تو مداد رنگیا بود!

.

.

.

خـــــوبی که از حد بگزرد دانــــــا هم خیال بد می کنه!

نادان که دیگه جای خودشو داره!

.

.

.

اداره آب و فاضلاب:

در روزهای گرم تابستان بهتر است به جای استفاده از کولرهای آبی

از کولرهای گازی استفاده کنید 😐

اداره برق:

در روزهای گرم تابستان بهتر است به جای استفاده از کولرهای گازی

از کولرهای آبی استفاده کنید 😐

.

.

.

تنبلی بد دردیه

یک ساعت پیش یه آلو خوردم، هستش هنوز تو دهنمه

حال ندارم برم بندازم سطل آشغال

کسی می دونه چند ساعت طول می کشه تا با بزاق دهن تجزیه بشه!؟

.

.

.

آدم باید یه یخچال بغل تختش داشته باشه

نیم ساعت یه باریه بالش از توش در بیاره قبلیو بذاره تو 😐

.

.

.

جدیدترین پیامک ها و جوک های خنده دار در سایت فارس وی دات کام

FarsV.Com

.

.

جدیدترین جوک ها و پیامک های خنده دار

من آدمِ دوری و دوستی‌ ام! حتی شما دوست گرامی!

.

.

.

فکرشو بکن، یکی دغدغه زندگی دخترا رنگ ناخوناشونه!

اونوقت من میخوام برم بیرون فقط چک میکنم فقط خشتکم پاره نباشه یوقت!

.

.

.

بابام این ترم میگه یکمم درس بخونی بد نیستا!

گفتم تو درس می‌ بینی و من پیچشِ درس . . .

بابام 10 دقیقه سر تکون داد و اتاقو ترک کرد!

.

.

.

خواهرزادم کلاس اوله تکلیفشون اینه از 1 تا 90 بنویسن

حالا این خواهرزاده ما یه عدد مینویسه دراز میکشه

یه غلت میزنه یه عدد دیگه یه کارتون می بینه یکی دیگه گرسنه میشه.

میگم دایی اینجوری تا صبم تموم نمیشه

میگه  خسته ام میفهمی… خسته!

.

.

.

یه گربه‌هه الان جلوم واستاد و گفت داداش

من ناهار باید برم سطل آشغال مادر خانومم اینا اینجا هم آینه نداره

سیبیلام مرتّبه؟ اوکی ام؟

.

.

.

ای رفیق باوفا! هر شب دعایت می کنم / گر ندارم زانتیا فرغون فدایت می کنم

.

.

.

داداشم اومد خونه، دست کرد تو جیبش دید گوشیش نیست

کیفشو گشت بازم پیدا نکرد

گفت هزارتا صلوات نذر میکنم گوشیم پیدا بشه

خلاصه برگشت تو مسیری که اومده بود، اخر سر رفت تو مغازه دید اونجاست

برگشت خونه، گفتم صلواتا رو بفرست!

گفت: نه اگه گم شده بود میفرستادم! اینو جا گذاشته بودم!

.

.

.

یه ژاپنی به زنش میگه:

” TiKi Taki ‘

زنش میگه:

” Kua Nini ”

ژاپنی ناراحت میشه میگه:

” Taka Anji Radiyumba Yaku ”

زنش گریه میکنه میگه:

” Mimi Takunı Kakabında Misamihi ”

یه جوری میخونی انگار سر در میاری با مسائل خانوادگی مردم چیکار داری؟

😀 😀 😀

.

.

جدیدترین جوک ها و پیامک های خنده دار

یکی از فانتزیام اینه که

پلیس تو ایست و بازرسی ماشینم رو نگهداره …

– بگه اسم؟

+ بگم عباس

– بگه نام پدر؟

+بگم عباس علی

– بگه فامیلت چیه؟

+ بگم عباسی

– بگه از کجا میای؟

+ بگم عباس آباد

– بگه کجا میری؟

+ بگم بندر عباس

پلیسه شاکی شه 😐

– بگه بی شرف منو سرکار گذاشتی 😐

+ بگم نه به حضرت عباس 😀

.

.

جدیدترین جوک ها و پیامک های خنده دار

بچه که بودم یه آبمیوه گیری داشتیم که وقتی روشنش میکردیم

رسما رم میکرد و علاوه بر صدا و ویبره، میرفت یه دوری هم میزد تو آشپزخونه 🙂
بعد بابام همش منو مامور میکرد اینو نیگر دارم تا

خودش هویجا رو آب بگیره. دقیقن حس اون کارگرایی رو داشتم که

آسفالت رو سوراخ میکنن 😐

۵ دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها

 1. زهره :
  15 خرداد 92

  ممنون…..خیلی خوب بود
  خسته نباشید

 2. اعظم :
  16 خرداد 92

  مام وسایل و امکانات زندگی ما رو مامانم میزاره “همون جا”

  کلا همه چی و هرچی که می پرسی جوابش همون جاست!
  کولاک بووووووووووووووووووووووووووود
  دقیقا مامانم هیمن طوریه وقتی میگه همون جاست دیگه ما خودمون باید بگردیم پیدا کنیم
  تازه اگه پیدا نکنیم شاکی میشه

 3. a.h :
  16 خرداد 92

  ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﯾﻪ ﺟﻮﺵ ﮔﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺻﻮﺭﺗﺘﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
  ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ
  ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ!

  مث من بد بختکه یه روز مونده به عید آبله مرغون گرفتم!

 4. سمانه :
  16 خرداد 92

  حرف نداشت مثل همیشه

 5. سعید :
  16 خرداد 93

  دریاچه خزر چه ربطی به ساحل انگلستان داشت؟اصلا به هم راه ندارن