دوستی ها – دانلود فیلم و سریال، موزیک، انیمیشن، بازی

اشعار بسیار زیبا در مدح حضرت امام علی (علیه السلام)

علی آن شیر خدا شاه عرب / الفتی داشت با این دل شب

اشعار بسیار زیبا در مدح امیرالمؤمنین (علیه السلام)

به جز از علی نباشد

به جز از علی نباشد به جهان گره‌گشایی / طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی
چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن / به جز او به زخم دل‌ها ننهد کسی دوایی
ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم / سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی
بشناختم خدا را چو شناختم علی را / به خدا نبرده‌ای پی اگر از علی جدایی
علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق / تو جمال کبریایی تو حقیقت خدایی
نظری ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن / تو که یار دردمندی تو که یار بینوایی
همه عمر همچو “شهری” طلب مدد از او کن / که به جز علی نباشد به جهان گره‌گشایی

“عباس شهری”

ای قبله دلها

سالیست که من دوخته‌ام چشم به راهی / آن ماه که هر سال کند جلوه چو ماهی
خورشید ولایت به رحب چهره عیان کرد / خورشید نتابیده چنین خوب به ماهی
ای قبله دلها افق کعبه بیارای / بهتر ز تو بر قدرت حق نیست گواهی
هم عشق خبر داد ازین مسئله / هم عقل جز حب تو دیگر نتوان یافت پناهی
هر جا که روم نام تو بی خویشتن آنجا / چون سائل آشفته نشینم سر راهی
جان آوردم مژده که در جمع احباست / از عین عنایت به منت نیز نگاهی
آنگاه کنم فخر به عالم که نباشد / چون بنده گدایی و به کردار تو شاهی
نامت به زبان جاری و از شوق نمانده‌ست / در دیده و در سینه دگر اشكی و آهی
روشن به امید است دل امروز که فردا / شاید تو شفاعت کنی از نامه سیاهی
در راه ولایت شده‌ام رهرو و دانم / زین ره نتوان یافت به حق بهتر راهی
اصل شجر خلقت دینست هراسش / در سایه‌ات ار هست پناهنده گیاهی
با لطف تو چون کویم هر چند که باشم / سرگشته به طوفان بلا چون پر کاهی
در آن گه گنهکارم و اندیشه ندارم / آخر بشرم چون نکنم هیچ گناهی؟
یأس از کرم دوست گناهست و مرا نیست / آری همه هست گنه‌بخش الهی
اسلام به شمشیر و به تدبیر تو را راست / در جنگ چو آیی تو چه حاجت به سپاهی
ما را به ولای تو ز ما هست اگر خود / هرگز نپسندیدی از دهر ز ماهی
دلداده شوم من، از آن روی که طبعم / خوش مدح علی ساز کند گاه به گاهی

“دکتر ناظرزاده کرمانی”

علی آن شیر خدا

علی آن شیر خدا شاه عرب / الفتی داشت با این دل شب
شب ز اسرار علی، آگاه است / دل شب محرم سرّ الله است
شب علی دید به نزدیکی دید / گر چه او نیز به تاریکی دید
شاه را دید به نوشینی خواب / روی بر سینه دیوار خراب
قلعه‌بانی که به قصر افلاک / سر دهد ناله زندانی خاک
اشكباری که چو شمع بیزار / می‌فشاند زر و می‌گرید زار
دردمندی که چو لب بگشاید / در و دیوار به زنهار آید
کلماتش چو در آویزه گوش / مسجد کوفه هنوزش مدهوش
فجر تا سینه آفاق شکافت / چشم بیدار علی خفته نیافت
روزه‌داری که به مُهر اسحار / بشکند نان جوین افطار
ناشناسی که به تاریکی شب / می‌برد نان یتیمان عرب
تا نشد پردگی آن سرّ جلی / نشد افشا که علی بود علی
شاهبازی که به بال پر راز / می‌کند در ابدیت پرواز
شهسواری که به برق شمشیر / در دل شب بشکافد دل شیر
عشقبازی که هم آغوش خطر / خفت در خوابگه پیغمبر
آن دم صبح قیامت تأثیر / حلقه در شد از او دامنگیر
دست در دامن مولا زد در / که علی بگذرد از ما مگذر
شال می‌بست و ندایی مبهم / که کمربند شهادت را محکم
پیشوایی که ز شوق دیدار / می‌کند قاتل خود را بیدار
ماه محراب عبودیت حق / سر به محراب عبادت منشق
می‌زند پس‌، لب او کاسه شیر / می‌کند چشم اشارت به اسیر
چه اسیری که همان قاتل اوست / تو خدایی مگر ای دشمن دوست
در جهان این همه شر و همه شر / ها علی بشر کیف بشر
کفن از گریه غسال خجل / پیرهن از رخ وصال خجل

” محمد حسین شهریار”

ز كوى شاه اولیاء

نظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا كند / قسم به ذات كبریا، ز یُمن مرتضى كند
خدا چو هست رهنمون، مگر دگر چرا و چون / كه او كند هر آنچه را كه حكمت، اقتضا كند
ز قدرت یداللّهى، كسى ندارد آگهى / وسیله‎اش بود علىّ، خدا هر آنچه را كند
به جنگ بدر و نهروان، علىّ است یكّه قهرمان / نِگر كه دست حقّ عیان، قتال اشقیا كند
به روى دوش مصطفى، نهد چو پاى مرتضى / نگر به بت شكستنش، كه در جهان صدا كند
به رزم خندق و اُحد، به قتل عمرو و عبدود / خدا بدستِ دست خود، لواى حقّ به پا كند
چو افضل از عبادت خلایق است ضربتش / علىّ تواند این عمل، شفیع ما سوى كند
به پیشگاه كردگار، ز بس كه دارد اعتبار / دیون جمله بندگان، تواند او ادا كند
نماز بى ولاى او عبادتى است بى وضو / به منكر على بگو، نماز خود قضا كند
هر آن كه نیست مایلش، جفا نموده با دلش / بگو دل مریض خود، به عشق او شفا كند
على است آن كه تا سحر، سرشك ریزد از بصر / پى سعادت بشر، ز سوز دل دعا كند
على انیس عاشقان، على پناه بى كسان / على امیرمؤمنان، كه مدح او خدا كند
پس از شهادت نبىّ، كه را سزد به جز على / كه تا به حشر آدمى، به كارش اقتداء كند
قسیم نار و جنّتش، ترازوى محبّتش / كه مؤمنان خویش را، ز كافران جدا كند
گهى به مَسند قضا، گهى به صحنه غزا / گهى به جاى مصطفى، كه جان خود فدا كند
على است فرد و بى نظیر، على مجیر و دستگیر / كه نام دلگشاى او، گره ز كار وا كند
ز كار قهرمانیش، پر است زندگانیش / نگین پادشاهیش، به سائلى عطا كند
امیر كشور عرب، ثناكنان، دعا به لب / برد طعام نیمه شب، عطا به بینوا كند
ز كوى شاه اولیاء، كه مهر اوست كیمیا / كجا روى بیا بیا، كه دردها دوا كند

وقتی تو آمدی

وقتی تو آمدی دل ما پیش چاه بود
از فاطمه بزادی و زهرا گواه بود
وقتی تو آمدی همه نخل‎های تو
از پیش آمدند به بزمی که آه بود
وقتی تو آمدی همه آسمان شنید
فریاد دیو را که سرا پا سیاه بود
یک کعبه در شکاف تمنای دوست بود
یک قبله در سکوت سجود اله بود
وقتی تو آمدی همه کودکان شهر
دیدند ماه بهر یتیمان پناه بود
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده‎گاه تو چون قبله‎گاه بود

“سید جعفر علوی”

امید دل

علی تنهاست مولود عزیز خالق اکبر / که از دیوار، مهمان شد نه مثل انبیا از در
علی تنهاست نوزادی که گوید: باز کن مادر / ید از قنداق تا گویم هزاران ذکر بر داور
علی تنهاست یاور در میان قوم پیغمبر / که شد در دعوت اول، وزیر و وارث و سرور
علی تنهاست مومن، عین کشف پرده آخر / علی تنهاست مردِ اول مومن به پیغمبر
علی تنهاست باب علم، هر کاو طالب است از در / علی تنهاست باب حِطّه، داخل کی شود کافر؟
علی تنهاست صاحب، منزلت، هارون پیغمبر / علی تنهاست میزان عمل در وادی محشر
علی تنها احب خلق، نزد خالق اکبر / کنار سفره طائر شده مهمان پیغمبر
علی تنهاست همسر، از برای دخت پیغمبر / علی تنها برادر، بر نبی طاهر و اطهر
علی تنهاست در صلبش تمام نسل پیغمبر / علی تنهاست در مرگِ تمام خلق در محضر
علی تنهاست قالع، درب خیبر را بسانِ پر / علی تنهاست صابر تا حسینش خیره شد بر در
علی تنهاست ساقی، تشنگان را بر لب کوثر / علی تنهاست حامی از برای کوثری دیگر
علی تنهاست مظلومی که شیران عرب را سر / علی تنهاست محبوبی که بغض او نفاق آور
علی تنهاست تنها در درون بیت بی همسر / علی تنهاست صابر صبر او ایوب را مادر
علی تنهاست کرّاری که حقاً غیر فرّار است / زره در پشت، بی کار است اگر باشد برِ حیدر
علی تنهاست قاطع، شیرهای کافران را سر / علی تنهاست عادل، کی ربود از مور، حتی پر
علی تنهاست استاد از برای میثم و بوذر / علی تنهاست سلمان پرور و هم مالک اشتر
علی تنهاست منفق، مال خود در سرّ و در منظر / علی آیات نجم و طور، میثاق، انما المنذر
علی کشاف کُربت‎‎ها، قسیم جنت و کوثر / مُعز الاولیاء و قُدوه اهل کسا حیدر
علی فجار را قاتل، علی ابرار را سرور / علی داماد پیغمبر، به دامان نبی پرور
علی صدیق اکبر او، علی فاروق اعظم او / علی بئر معطل او، که بر چاهی نماید سر
علی را بوتراب آمد به عشقش آفتاب آمد / فصاحت را تمام آمد، خطابت را کمال و فرّ
علی داعی، علی شاهد، علی هادی، علی حاضر / علی راضی و مرضی و رضی و مرتضی حیدر
امیرالمومنین حیدر، ابوالسبطینِ پیغمبر / ابوالریحانتین از دیده بینای آن سرور
علی تنهاست ساجد، سجده‎اش سجاده را باور / علی تنهاست راکع، در رکوعش داده انگشتر
علی تنهاست عادل، عِدل عدلش عدل پیغمبر / علی تنهاست صادق، صدق او صدیقه را باور
علی تنهاست بر مومن، امیر اول و آخر / علی تنهاست بر مسلم، پدر، با خون فرقِ سر
علی تنهاست منصوب نبی الآخرین اول / علی تنهاست مقتول شقی الآخرین آخر
علی تنهاست امید دل غمدیده جعفر / به امر ناب پیغمبر به عشق سوره کوثر

“سید جعفر علوی”

ریزه ‎خور سفره احسان علی

کعبه خلوتگه اسرار فراوان علیست
بیت حق جلوه‎گر از روی درخشان علیست
در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس
که ترازوی عمل کفه و میزان علیست
ای کج اندیش مکن غصب خلافت زیرا
به خدا بعد نبی سلطنت از آن علیست
روز محشر که گذرنامه جنت طلبی
آن گذرنامه به امضاء و به فرمان علیست
دادگاهی که به فردای قیامت برپاست
حکم حکم علی و محکمه دیوان علیست
کشتن “مرحب” و بگرفتن خیبر در کف
خاطرات خوش دیباچه دوران علیست
دور شو ای پسر “عبدود” از دیده‎ی او
که شجاعان عرب پشه به میدان علیست
این حسینی که رئیس الشهدایش خوانند
با خبر باش که شاگرد دبستان علیست
گرچه این دیده ز دیدار نجف محروم است
در عوض ریزه‎خور سفره احسان علیست

“سید حسن خوش زاد”

فاتح قلعه خیبر

تا صورت پیوند جهان بود، على بود / تا نقش زمین بود و زمان بود، على بود
شاهى كه ولى بود و وصى بود، على بود / سلطان سخا و كرم و جود، على بود
هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم الیاس / هم صالح پیغمبر و داوود، على بود
هم موسى و هم عیسى و هم خضر و هم ایوب / هم یوسف و هم یونس و هم هود، على بود
مسجود ملائك كه شد آدم ز على شد / آدم كه یكى قبله و مسجود، على بود
آن عارف سجاد كه خاك درش از قدر / بر كنگره‎ى عرش بیفزود، على بود
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن / هم عابد و هم معبد و معبود، على بود
آن لحمك لحمى بشنو تا كه بدانى / آن یار كه او نفس نبى بود، على بود
موسى و عصا و یدبیضا و نبوت / در مصر به فرعون كه بنمود، على بود
چندانكه در آفاق نظر كردم و دیدم / از روى یقین در همه موجود، على بود
خاتم كه در انگشت سلیمان نبى بود / آن نور خدایى كه بر او بود، على بود
آن شاه سرافراز كه اندر شب معراج / با احمد مختار یكى بود، على بود
آن قلعه‎گشایى كه در قلعه خیبر / بركند به یك حمله و بگشود، على بود
آن گرد سرافراز كه اندر ره اسلام / تا كار نشد راست نیاسود، على بود
آن شیر دلاور كه براى طمع نفس / بر خوان جهان پنجه نیالود، على بود
این كفر نباشد سخن كفر نه این است / تا هست، على باشد و تا بود، على بود

جلال الدین محمد بلخى (مولوى)

ز لیلایی شنیدم

ز لیلایی شنیدم یا علی گفت / به مجنونی رسیدم یا علی گفت
مگر این وادی دارالجنون است / که هر دیوانه دیدم یا علی گفت
نسیمی غنچه ای را باز میکرد / به گوش غنچه آندم یا علی گفت
خمیر خاک آدم چون سرشته / چو بر میخاست آدم یا علی گفت
مسیحا هم دم از اعجاز میزد / زبس بیچاره مریم یا علی گفت
مگر خیبر زجایش کنده میشد / یقین آنجا علی هم یا علی گفت
علی را ضربتی کاری نمیشد / گمانم ابن ملجم یا علی گفت

دلا باید که هردم یا علی گفت / نه هر دم بل دمادم یا علی گفت
که در روز ازل قالوبلا را / هر آنچه بود عالم یا علی گفت
محمد در شب معراج بشنید / ندایی آمد آنهم یا علی گفت
پیمبر در عروج از آسمانها / بقصد قرب اعظم یا علی گفت
به هنگام فرو رفتن به طوفان/ نبی الله اکرم یا علی گفت
به هنگام فکندن داخل نار / خلیل الله اعظم یا علی گفت
عصا در دست موسی اژدها شد / کلیم آنجا مسلم یا علی گفت
کجا مرده به آدم زنده میشد / یقین عیسی بن مریم یا علی گفت
علی در خم به دوش آن پیمبر / قدم بنهاد و آندم یا علی گفت

هو یا امیر المومنین

ای وجه رب العالمین هو یا امیر المومنین
ای قبله ی اهل یقین هو یا امیر المومنین

راه طلب پویم تو را در هر کجا جویم تو را
در هر نفس گویم چنین هو یا امیر المومنین

خیل ملائک لشکرت ،تاج ولایت بر سرت
مُلک حَقت زیر نگین هو یا امیر المومنین

تو جان پاک مصطفی وصف تو از قول خدا
آیات فرقان مبین هو یا امیر المومنین

اول تویی،آخر تویی، یاور تویی، ناصر تویی
بر اولین و آخرین هو یا امیر المومنین

از بهر خدمت روز و شب، اِستاده با عجز و ادب
بر درگهت روح الامین هو یا امیرالمومنین

سوی محبان کن نظر، محفوظشان دار از خطر
ای حب تو حصن حصین هو یا امیر المومنین

دارد صغیر بی نوا بر آستانت التجاء
مگذارش از محنت غمین هو یا امیر المومنین

صغیر اصفهانی

توی نجف یه خونه بود

توی نجف یه خونه بود که دیواراش کاهگلی بود
اسم صاحاب اون خونه مولای مردا علی بود
نصف شبا بلند می شد یه کیسه داشت که بر می داشت
خرما و نون و خوردنی هر چی که داشت تو اون می ذاشت
راهی ی کوچه ها می شد تا یتیمارو سیر کنه
تا سفره ی خالیشونو پُر از نون و پنیر کنه
شب تا سحر پرسه می زد پس کوچه های کوفه رو
تا پُرِ بارون بکنه باغای بی شکوفه رو
عبادت علی مگه می تونه غیر از این باشه
باید مثِ علی باشه هر کی که اهل دین باشه
بعدِ علی کی می تونه محرم رازِ من باشه
دردِ دلم رو گوش کنه تا چاره سازِ من باشه
فردا اگه مهدی بیاد دردا رو درمون می کنه
آسمون شهرمونو ستاره بارون می کنه
چشاتو وا کن آقا جون بالای خستمو ببین
منو نگا کن آقا جون دل شکستمو ببین

از مرحوم محمد رضا آقاسی

عَلَی الله

از صحبت اغیار گذشتیم علی الله
ما از همه جز یار گذشتیم علی الله

شد وعده ی دیدار من و یار شب تار
از خواب شب تار گذشتیم علی الله

خاکم به سر ار جز به وصالش بنهم سر
از جنت و از نار گذشتیم علی الله

از زهد ریایی که بود شیوه ی خامان
ما سوخته یک بار گذشتیم علی الله

در اهل زمانه دل بیدار ندیدیم
زین مردم بیمار گذشتیم علی الله

چشم طمع از مال جهان پاک ببستیم
از اندک و بسیار گذشتیم علی الله

از حرف ندیدیم به جز تیرگی دل
ناچار ز گفتار گذشتیم علی الله

حق راست انا الحق خساگر چو حلاج
از بیم سر دار گذشتیم علی الله

از: علامه حسن زاده ی آملی (مد ظله العالی)

مُهرِ مِهر علی

اگر به حکم تو باشند باد و آتش و آب
و یا به دست تو گردند سنگ و گل زر ناب

اگر مطیع تو گردند خلق روی زمین
وگر مسخر گردد تو را خور و مهتاب

اگر بنای معابد کنی هزاران بار
و یا به نام تو مسجد بنا شود صد باب

اگر به زهد نباشد تو را قدیم و ندیم
و یا ز کثت تقوی نباشدت خور و خواب

به هوش باش و شنو این سخن ز مردانی
بحق جمله رسولان بحق پنج کتاب

به سینه تو نباشد چو مُهرِ مِهر علی«ع»
نباشدت به دو دنیا نصیب غیر عذاب

از: مرحوم محمد علی مردانی

علی ای همای رحمت

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

چو علی گرفته باشد سر چشمه‌ی بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو ای گدای مسکین در خانه‌ی علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من

چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب

که علم کند به عالم شهدای کربلا را

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان

چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت

که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت

چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان

که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دم

که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنائی بنوازد و آشنا را»

ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب

غم دل به دوست گفتن چه خوشست

شهریار

۶۱ دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها

 1. کوهیار :
  24 اکتبر 13

  خوشم میاد یدونیه ای “”www.doostihaa.com””

 2. ibe5hton! :
  24 اکتبر 13

  ممنون خیلی خوب بود

 3. ميلاد :
  24 اکتبر 13

  بر خلق جهان علي(ع) امير است

 4. Ali :
  25 اکتبر 13

  در مورد شعر مولوی که در یکی از مصرع ها میگه ” شاهى که ولى بود و وصى بود، على بود ” یه ذره جای تامل داره !

  من خیلی دنبال این شعر توی اینترنت در سایت هایی که شعر مولوی گذاشته بودن گشتم اما پیدا نکردم این شعر رو !!!

  مولوی از اهل سنت بود چطوری می تونه همچین مصرعی بسرایه !؟

  اصلاً خود کلمه ی”مولوی” یعنی آخوند سنی که حالا ما شیعه ها میگیم حجت الاسلام و المسلمین !!! سنی ها میگن “مولوی” !!!

  حیف که اینجا مثنوی ندارم که دنبال این شعر باشم.

  • خاطره :
   07 مه 15

   اگه دراین شعر شک داری پس اون شعری که میگه از علی اموز اخلاص عمل روچی میگی…

  • حسين :
   28 جولای 15

   سلام ای والله به تو بچه شیعه عاشق مولا علی که این رو متوجه شدی،بردشمن مرتضی علی (ص)لعنت

  • محدثه :
   02 سپتامبر 15

   سلام.
   حضرت مولانا رحمت الله علیه شیعه بودند. در برخی کتب
   سهوا یا عمدا ایشان رو سنی مینامند. ربطی به نام مولوی ندارد! مولوی در لغت به معنای زاهد است.
   همانطور که از اشعارشان پیداست ولایت و وصی بودن امیر المومنین را بارها شهادت داده اند…در بین علما نیز این موضوع بررسی شده است.
   این شعر نیز تاییدی بر این مدعاست.
   یاعلی

  • فرشته :
   23 مارس 16

   حضرت مولانا کجا و قضاوت ما کجا!!!!!!ایشان دین عشق را در دنیای بشریت نشر داده اند و افسوس که عده ی کثیری هنوز بر سر مذهب ایشان بر سر جنگند…

  • علب :
   11 آوریل 16

   مولوی یک سنی است. او اشعاری هم در مدح خلیفه دوم سنی ها دارد که این شخصیت در شیعه ….. است. در ضمن یادتان باشد خلیفه ی چهارم سنی ها هم حضرت امیر است. و شعر مولوی ایشان را به عنوان خلیفه چهارم مدح می کند

  • کیوان :
   15 نوامبر 16

   توی دیوان شمس هست.مولوی صوفی سنی بود.صوفی ها حضرت علی (ع) را مانند ما شیعه ها انسان الکامل میدانند

  • رجبی :
   14 فوریه 17

   همه مردم جهان عاشق مولای ما هستند….

  • سید علی :
   27 نوامبر 17

   صرفا جهت اطلاع عمر و عاص هم دشمن امیرالمومنین علیه السلام ولی حضرت رو مدح کردن

 5. سجاد :
  12 فوریه 14

  بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده‌ای پی اگر از علی جدایی

  خیلی شعرهای زیبایی بود، ممنون

 6. محمدرضا نظری :
  10 ژوئن 14

  دمتون گرم عالی بود خیلی جالب بود

  یه بیت تقدیم به همه شیعیان:
  یاعــلی ذاتت ثبوت قل هو الله احد
  نام تو نقش نگین امر الله الصمد

 7. یونس :
  20 جولای 14

  دستتون درد نکنه – بهمون حال دادید . ناخودآگاه اشکهام جاری شد. عظمت علی (ع) اساسی آدم رو میگره و جذب می کنه .
  چه شود اگر ز رحمت نگهی به ما علللللللی .

 8. مهردادطاهری :
  03 سپتامبر 14

  سلام.آفرین به انتخاب وسلیقه خوبتون ماشاالله خسته نباشید

 9. vahid :
  12 اکتبر 14

  باسلام خدمت شما دوست عزیز و گرامی .

  خیلی از زحماتتون ممنونم ، واقعا کارتون بیسته .

  یا علی …………..

 10. رضارضایی :
  14 نوامبر 14

  با سلام و عرض ادب
  شعرهای سایتتون واقعاخوب بود
  هم دست شما هم دست شاعراش درد نکنه
  یه نکته ایی رو که بنده باید متذکر بشم اینه که :شعر علی ای همای رحمت (شعر آخری)در مصراع آخر کلمه ی شهریارا در آخر مصراع جا افتاده لطفاتصحیحش کنید
  ممنون از سایتتون
  علی یار همگی.

 11. محمد صادق :
  18 نوامبر 14

  االهم انی اسئلک محبت علی بن ابی طالب (بخدای احد و احد بعد از خواندن این اشعار حال خوبی دارم و بیشترین فردی را که در این عالم دوست دارم معشوقم علیست)

 12. مهدى :
  26 ژانویه 15

  مولوى یه شاعر سنى مذهب و در مخالفت از اهل بیت شعر گفتن و اینکه بخواد در مورد امیر المومنین شعر بگه عمر عاص هم در مورد امیرالمومنین شعر گفته اینکه دلیل خوب بودنش نیست بر مولوى لعنت

  • نجمه :
   23 اکتبر 15

   سلام! اولا که مرگ بر خودت! درثانی مولانا علیه الرحمه شیعه بوده و اشعار بسیاری از جمله از علی آموز اخلاص عمل را در مدح امیرالمومنین سروده’ و اشعار عرفانی ان بزرگوار در حد فهم ت نیست

  • مهلا :
   23 اکتبر 15

   کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر! کار عمروعاص لعنت الله هیچ ربطی به حضرت مولانا علیهم الرحمه نداره

  • مرگ بر ضد ولایت فقیه :
   05 ژانویه 16

   دوست عزیزمون درست گفتند:
   عمرو عاص لعنت الله هست
   وشعری در رابطه با مولا علی علیه السلام نگفته.

 13. قاسم مهدوی :
  27 ژانویه 15

  سلام
  هو یا امیرالمؤمنین

  بجان امیرالمؤمنین شعرای بسیار خوب و عالی بود ولی بازهم یک هزارم از یک هزارم وصف امیرالمؤمنین نشده بود

  من یه بیت بگم جان مولا با جان و دل بخوانید:

  بی حُبّ علی پست ترین کار نماز است

  کمتر حرکت در حرم شاه سجود است

  جا داره از مرحوم سیّد محمّد جواد ذاکر(ره) یاد کنم
  روحش شاد
  یاااااااااااااعلی

  • محمد جواد :
   29 ژانویه 16

   به جان امیرالمومنینو کوفت
   به جان خودت قسم بخور

 14. مهدی :
  11 فوریه 15

  به خدا قسم هیچ کدوم از ما نمیتونه ذره از امام علی(ع) رو درک کنه…

  • فاطمه :
   29 آوریل 16

   خدا تنها خدا داند علی کیست پیامبر فرمودند هرکس یک فضیلت از امام علی رو بگه تمامی گناهانی که با زبان انجام داده محو میشه هرکس بشنوه گناهانی که باگوش انجام داده محو میشه….

 15. امید :
  14 فوریه 15

  هر کس که بر این سلسله پاک جفا کرد
  بد کرد غلط کرد نفهمید چه ها کرد
  دیدی که یزید از ستم و کینه چه ها کرد
  آخر به درک رفت و به قبرش شرر افتاد
  با آل علی هر که در افتاد ور افتاد

 16. عرفان :
  17 فوریه 15

  جانم به فدای امیرالمومنین اسد الله علی ع، به خدا قسم هر چی شکر کنیم به خاطر شیعه بودنمون باز کمه.

 17. محمد صادق :
  29 مارس 15

  امام عزیز و مهربانم علی

 18. m&m :
  14 مه 15

  خدا خیرتون بده :
  (همین و است همین است و همین است
  فقط حیدر امیرالمومنین است )
  یا علیییییییییییییییییییییییییییی

  • مهلا :
   23 اکتبر 15

   تمام لذت عمرم همین است
   که مولایمان امیرالمومنین است

 19. عباس :
  21 مه 15

  با سلام خیلی عالی بود . فقط آهنگشم بزارید.

 20. ایمل :
  30 مه 15

  سلام بر امام مهربانم حضرت علـــــــــی ع واقعآ که شکر که شیعه هستم ،اما افسوز که نتونستم واقعآ پیرو علی باشم با این گناهان که ازم سرزده خدا یا تومرا ببخش
  یاعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ع مــــــــــــــــــــــــــــدد

 21. mohammad husaini :
  26 ژوئن 15

  او خدا نیست ولی بنده محبوب خداست
  یا علی مولا

  جانا ز معرفت وصل شوی سرای دل
  در مکتب عشق شرح دهی نوای دل

  به ر الفبای نوا سوز دلت چها کند
  عطر نسیم عاشقی می وزد از هوای دل
  یا علی مدد

 22. من :
  08 جولای 15

  اشکامون سرازیر شد. واقعا قربون مردونگی و معرفت امیرالمومنین!
  راستی معنی(علی الله) در شعر علامه حسن زاده عاملی چیست؟؟؟؟؟؟؟
  اگر کسی میدونه لطفا بگه!!! یا عـلی…………….!

  • محسن :
   09 جولای 15

   سلام , اصلا این شعر در ظاهر هیچ ربطی به حضرت امیرالمومنین علی نداره , علی الله یعنی توکلت علی الله که در زبان عامیانه میشه عل الله که نوشته میشه علی الله که شاعر تونسته با استفاده از ادبیات عامیانه به مقصود خودش که همون انا الحقی است به واسطه حضرت مولا برسه , بعبارتی هر گردی گردو نیست یاعلی ادرکنا

 23. محمد فیضی :
  12 جولای 15

  علی دین است و ایمانم
  علی درد است و درمانم
  چه با درد و چه با درمان
  علی گویم علی جویم

  خسته نباشی ای محب مولا
  یا علی مدد
  ممنون

 24. حسین :
  23 دسامبر 15

  سلام ای والله حال کردیم
  ازلی لم یزلی حیدر کرار علی
  شادی روح سید محمد جواد ذاکر بر حیدر کرار صلوات

 25. رسول :
  05 مارس 16

  نخستین نقش عالم یا علی بود تمام اسم اعظم یا علی بود .ملایک را پس از ذکر خداوند ز هر ذکری مقدم یا علی بود(میثم).

 26. شیعه مولا :
  18 آوریل 16

  مولوی نه تنها سنیه بلکه وحدت والوجودیه تابع ابن عربی کثیفه

 27. ana :
  21 آوریل 16

  واقعا عالی بود جانم به فدایت مولا

 28. فاطمه :
  29 آوریل 16

  شکرخداکه نام علی در اذان ماست. خدایا به اه در گلو بشکسته دردانه ات علی و به سوز سینه خسته همان مرتضایت سوگند مارا با ولایت امیرالمومنین زنده بدار وبا ولایت امیرالمومنین بمیران.

 29. سیدمهدی :
  25 ژوئن 16

  ولایه علی ابن ابی طالب عنوان الصحیفه مؤمن.

  الحمدلله الذی جعلنامن المتمسکین بولایه علی ابن ابی طالب.

  ای خدااااچجوری این نعمتتوشکرکنم؟؟؟!!!!!!

 30. زهرا :
  10 جولای 16

  سلام این معلوم نیست که مولوی سنیه یا شیعه شما چرا

  برای اینکه در مدح امام علی شعر میگه ایشون رو توبیخ

  میکنی بعد شم این کاملا بی ربطه کسانی که میگن ما

  شیعه ایم کاملا دوروغگو هستند چراکه تمامی معصومین

  ریاکاری رو شایسته ی مومن نمیدونند. تازه امامان همیشه

  حرف ازوحدت میان مردم میزدندپس اگه شیعه واقعی باشیم

  باید اینارو بدونیم چراکه رهبر بصیر ما سالی رو سال اتحاد

  ملی انسجام اسلامی نامیدند و درست دوسال بعد فتنه ی

  88 رخ داد و در کشور ناهنجاری هایی پیش آمد و نمونه ای

  دیگر همین است که سنی و شیعه به جان همدیگر افتاده و

  یکدیگر را لعن می کنند و در بسیاری از کشور ها جنگ

  داخلی روی داده است حالا اگه دعا ها براورده شود دیگه

  ایرانی نمی مونه که از مرز دفاع کنه و اینجاست که کشور

  های خارجی ایران را به راحتی فتح می کنند تازه اگه ما

  شیعه باشیم باید فرزندآوری و ازدواج در بین ما زیاد تر از

  سنی ها باشد در صورتی که به این اصل سنی ها بیشتر

  عمل کرده اند و در رابطه با غدیر ما بهتر بوده ایم اگرچه اگر

  ما غدیر را کاملا باور داشتیم باید گناه نمکردیم چرا که غدیر

  مسئله ی تبعیت از امام علی بود در حالی که پیر. او نبودیم

  ما از امام علی بالا تر نیستیم امام علی بارفتارش سکوت را

  به ما آموخت اما داریم به سنی ها لعنت می فرستیم و به

  یقین امام علی این را نمی خواهد اما اغونا در غیرت از ما

  جلو ترند زیرا کسی که بر ابوبکر لعنت بفرستد نزد انها به این

  معناست که حکم مرتد بودن خود را صادر کرده است اما

  اندک کسانی از ما چنین رفتاری را داریم چراکه امامان مظلوم

  همواره می گفتند ما کمتر از 5 انگشت داریم واین علت قیام

  نکردن مان است پس مهدی زهرا به همین علت قیام نکرده

  درسته؟تازه امام علی شهیده و ما باید حامی شهدایمان

  باشیم در حالی که میگوییم چند گرفت که رفت ؟دویست

  میلیون؟ باید بدانیم که انها اتش خمپاره را تحمل میکنند که

  ما در زیر کولر راحت باشیم پس :

  سنی:2(غیرت-فرزنداوری) شیعه1(قبولداشتن غدیرتاحدودی)

  پس متحدباشیم تا امتیازوحدت هم به مااضافه شودو حداقل

  بازی کثیف دنیامساوی تمام شود.

  • مصطفی :
   06 مارس 17

   فک میکنم اصلا حالت خوب نیس
   یسری حرفایی زدین که انگار فقط شنیدین
   هر حرفی ک شنیده میشه رو نباید باور کرد
   درست یا غلط بودنش رو باید ثابت کرد …
   و در ضمن فکر نمیکنم معنای غدیر رو فهمیده باشی
   یکم بیشتر مطالعه کن لدفن
   علی یارت

 31. سهیل :
  26 اکتبر 16

  علی شاه / علی ماه/علی راه /علی نصر من الله/علی زمزمه ی هر دل آگاه/علی حصن حصین است /علی عین یقین است/علی جبل متین است/علی برهمه خلق امیرالمومنین است/ علی کاشف هر غم / علی بر همه مرهم / علی ذکر لب عیسی بن مریم / على هستی خاتم/علی برگ برات همه ی خلق ز آتش و جهنم /علی اصل وجود است/ وعلی روی سجود است/ وعلی معدن جود است / علی راز و نیاز است /وعلی سوز و گداز است /وعلی محرم راز است/ وعلی مهر قبولی نماز است/علی صوم و صلات است/ وعلی برگ و برات است/ وعلی حج و زکات است/ وعلی برگ برات است /وتجلی صفات است/ وعلی باب نجات است/ وعلی حی و ممات است/ وعلی رمز عبور و مرور از روی صراط است/ وعلی ساقی کوثر که همان آب حیات است.
  یا علی (ع).

 32. غلام علی :
  02 نوامبر 16

  علی لب به سنای تو گشودم
  تویی بود و نبودم
  تویی ذکر قیامم و قعودم
  تویی ذکر رکوعم و سجودم
  _بر منکر ولایت علی لعنت_

 33. احمدزادگان :
  30 نوامبر 16

  یقین که تقسیم حشر با علی است
  از علی شم کن و ترک گناه کن

 34. پیمان :
  11 ژانویه 17

  سلام خسته نباشید من چیکار باید بکنم چند سال دربه در دنبال فایل صوتی همین شعر اقای شهری هستم دیگه خسته شدم اینقدر گشتم از کجا باید پیدا کرد داشتم گم کردم

 35. پیمان :
  11 ژانویه 17

  اگر کسی داره بتونه برام بفرسته تا اخر عمر مدیونش میمونم اینقدر زندگی کردم من باین شعر ۰۹۱۲۳۲۴۸۹۸۴

 36. مرتضی رسولی :
  13 آوریل 17

  چی بگم اخه فقط به قول پیامبر ص *یاعلی*
  نه خدا توانمش خواند نه بشرتوانمش گفت / متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

 37. محمدرضا :
  15 آوریل 17

  اقا ادم یک حرفی رو که شنیده نباید بگه برید یگم حرفای استا رائفی پور رو گوش کنید اگه توجه کرده باشید ایشون هیچ وقت از الکی نمیگه در موردش کلی تحقیق میکنم تا یک حرفی رو میگه

 38. شیعه :
  18 آگوست 17

  به جرج جرداق مسیحی گفتن شما که در مورد شخصیت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام کتاب نوشتی چرا در مورد دومی (خلیفه دوم اهل تسنن) کتاب ننوشتی
  ایشون گفت : من در مورد مولایی کتاب نوشتم که بین مخلوق بودن یا خالق بودنش بین همه بحثه
  ولی اصلا نمیخوام در مورد کسی که بین حلال زاده بودن و حرام زاده بودنش بحثه کتاب بنویسم (منظور خلیفه دومه که نسب دقیقش تو تاریخ مشخصه که حلال زاده نبوده)

  • ح.کهنسال :
   15 دسامبر 17

   سنی ها دارن هزارو چهارصد سال تلاش میکنن که بگن علی علیه السلام خلیفه چهارمه و ما شیعه ها داریم هزاروچهارصد سال تلاش میکنیم که بگیم علی خدا نیست.
   یا علی مدد
   بی حدوبی عدد

 39. مینا :
  17 اکتبر 17

  بسیا عالی اگرامقسم پیش برین بسیار همه مردم خوشحال میشوند

 40. ali tala :
  04 فوریه 18

  دست در دست تو دادیم و جاان شکل گرفت
  حرکت کرد زمین بعد زمان شکل گرفت
  مژه ات تیر کجی بود و برای پرتاب
  چون که ابروی تو خم گشت کمان شکل گرفت
  همه انگار که ناخواسته لبخند زدند
  نامت آن لحظه که در بین دهان شکل گرفت
  حفره ای بود پر از خون وسط سینه ی من
  مِهرت افتاد به قلبم ضربان شکل گرفت
  تا که سلمان وسطِ ظهر پس از نام نبی
  اشهد اَنَ علی گفت اذان شکل گرفت
  با علی اصغر تو روز جهانی عطش
  با علی اکبر تو روز جوان شکل گرفت
  تا که سر ارباب سری گشت میان سرها
  نقشه ی قتل علی در رمضان شکل گرفت

 41. امیرمحمد :
  24 فوریه 18

  شک نیست جهان را که خدا نیست
  علی اما دمی از خدا جدا نیست
  علی دانم اگرش جدا ، خدا نیست رضا
  خوانم اگرش خدا ، رضا نیست علی

 42. amin :
  27 مارس 18

  آن کس که تورا شناخت جان را چه کند
  فرزند عیال خانمان را چه کند
  دیوانه کنی هردوجهانش بخشی
  دیوانه تو هردو جهان را چه کند

 43. علی :
  06 آوریل 18

  چگونه میشود گفت اتحاد وقتی پهلوی مجروح بی بی دوعالم درذهن ماتداعی میشود کدام وحدت به زور ازمولابیعت میگیرند اگر میخواهی وحدت داشته باشید باید اینها رانادیده بگیری آ یا میتوانی اگر میتوانی بگو وحدت اگر نمیتوانی بگو لعنت به آ ن سه ملعون

 44. Ali :
  10 آوریل 18

  آنان که علی را جانشین خدا در زمین میدانند. کفرش به کنار عجب خدایی دارند ?.
  سلامتی امام زمان صلوات