دوستی ها – دانلود فیلم و سریال، موزیک، انیمیشن، بازی

مجموعه پیامک های فلسفی و عرفانی جملات آموزنده از بزرگان 19 آذر 92

جدیدترین اس ام اس عرفانی و سخنان پند آموز از اندیشمندان

اس ام اس فلسفی و عرفانی

سخت است برای کسی که آتش گرفته
توضیح بدهی که نباید بِدَوَد . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند و تو را همانگونه که هستی بپذیرد
و عاقبت در می یابی که او از همان آغاز “خودت” بوده ای . . .
(ریچارد باخ)

پیامک عرفانی پیامک عرفانی پیامک عرفانی پیامک عرفانی

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند، ایمانتان را افزایش داده
اگر با تاخیر مستجاب کند، صبرتان را زیاد کرده
و اگر مستجاب نکند، چیز بهتری برایتان در نظر دارد . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست
به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ایی . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

یک زن زیبا “چشم” را خشنود می کند و یک زن خوب “دل” را
اولی یک “جواهر” است و دومی یک “گنج” . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

نه زمین باش و نه خاک، که تو را خوار کنند
وانگهی ذهن تو را پر ز مردار کنند
آسمان باش که خلقی به نگاهت بخرند
وز پی دیدن تو، سر به بالا ببرند

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

دنیا، به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت
پس، شایسته ی آرزوهایت باش

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود
و چه بسیار لباس ها دیدم که درونش انسانی نبود . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

بیشعورها مدعی اند که
عاشق خدا و دشمن شیطان اند
در حالی که از رفتارشان انکار اولی
و ارادت به دومی آشکار است . . .
(بیشعوری – خاویر کرمنت)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

تلخ ترین اشکهایی که بر مزار رفتگان ریخته می شود
به علت کلمات ناگفته و کارهای انجام نگرفته است
(هارت بیچرانسو)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

گَر وا نمیکنی گِره ای خود گِره مشو
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست . . .
(صائب تبریزی)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

در عجبم از مردمی که به دنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر میشوند
و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر میشوند
حضرت علی (ع)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

اگر میخواهید ازدواج کنید، به دانشگاه بروید
اما اگر میخواهید تحصیل کنید، به کتاب خانه بروید
(فرانک زاپا)

چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم
فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم . . .
(لئو بوسکالیا)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

زندگی مثل اون قلعه ایه که تو ساحل با شن می سازیم
هرچقدر هم که قشنگ باشه …
هرچقدر هم که براش وقت گذاشته باشیم …
موقع برگشت نمی تونیم با خودمون ببریم، باید همونجا بذاریمش و بریم

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی اینکه هنوز روی زمین ارزشی دارم . . .
(پائولو کوئیلو)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

الماس همان کربن ست که تحت فشار زیاد و شرایط سخت تغییر یافته
شرایط سخت انسان را ارزشمند میکند . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

هر فردی بهترین هم که باشد، اگر زمانی که باید باشد، نباشد
همان بهتر که نباشد …
(لوئیس بونوئل)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

هر رهگذری مَحرم اسرار نگردد
صحرای نمک زار چمن زار نگردد
هرجا که رَسی طرح رفاقت مَکش ای دل
هر بی سروپا یار وفادار نگردد . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

هرگز منتظر فردای خیالی نباش
سهمت را از شادی های زندگی، همین امروز بگیر . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

آن که در جایگاه نخست است، حتماً دارای نقش نخست نیست
چه بسیار پادشاهان که از سوی وزیرانشان
و چه بسیار وزرا که از سوی منشی هایشان اداره می شوند . . .
(گوته)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

ندارم وحشتی از یوز و ببر و حمله شیران
از آن گرگی که میپوشد لباس میش میترسم . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمیدانند
سگها هم اصلا به صاحبان فقیرشان پارس نمیکنند
اگر کسى را دوست داشته باشید، آنها را زیبا هم خواهید یافت
زیرا حس زیبا دیدن همان عشق هست . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

عید من روزیست که زحمت یک سال دهقان، شام یک شب پادشاه نباشد . . .
(چگوارا)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

ماهی هم به آرزوی دیرینه اش رسید، پرواز …
ولی عجب چنگال تیزی داشت عقاب . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

زندگی پانتومیم است، حرف دلت را به زبان آوری باخته ای
(سالوادور دالی)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

یاری خواهی ز یار با یار بساز / سودت سوداست با خریدار بساز
از بهر وصال ماه از شب مگریز / وز بهر گل و گلاب با خار بساز
(مولوی)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

صدقه کمکی به فقیران نمیکند
بلکه برای آرام کردن وجدان خودمان است
آنها نه به صدقه که به عدالت نیازمندند . . .
(ایزابل آلنده)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

سکوت دوستی است که هرگز خیانت نمی‌کند . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد
و آینده شاید نیاید . . .
(گالیله)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

کسی که حقیقت را نمی داند ابله است
اما کسی که حقیقت را می داند و آن را انکار می کند تبهکار است . . .
(برتولت برشت)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

جایی که معیار پرنده طعم کباب اوست
پرواز نقش لعاب است بر کاسه های خورش . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

به هرکس نیکی کنی او را ساخته ای
و به هرکس بدی کنی به او باخته ای
پس بیا بسازیم و نبازیم . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

نیمی از جهان افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی توانند بگویند
و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف میزنند
(رابرت فراست)

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

آدم پر حرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند . . .

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

اگر خود را برای آینده آماده نسازید

بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
دیروز چک باطله است

فردا چک وعده ای است

امروز است که تنها نقدینه شماست

آن را عاقلانه هزینه کنید
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
اولین قدم مثبتی که میتونید بردارید

این است که منفی نباشید
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی

و درد رو به پات تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
گر گرد کسی بسیار گردی

گرچه بس عزیزی، خوار گردی
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
عقیده بعضی انسان ها

بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
نود و نه درصد  از نگرانی های ما

در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد

دیل کارنگی
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
باز هم بلند شو

ایستادن کسی که زمینش زده اند

از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
شاید درد را از هر طرف بخوانی درد داشته باشد

اما درمان که نباشی نامرد می شوی
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
گناهی بالاتر از این نیست که

از گناه دیگران پرده برداریم

جبران خلیل جبران

۷ دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها

 1. محمد :
  20 آذر 92

  ندارم وحشی از یوز و ببر و حمله شیران
  فک کنم بجای (وحشی) ترسی ، درست تر باشه…

  • Admin :
   20 آذر 92

   اون وحشتی هست که تصحیح شد.

 2. niloofar :
  21 آذر 92

  خداوند زمین را گرد افرید تا به تو بفهماند همان موقع که فکر میکنی پایان دنیاست تازه اغاز دنیاست…

 3. rezakaraj :
  23 آذر 92

  نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت:
  پسرم…! یک بهار،یک تابستان،یک پاییز و یک زمستان را دیدی!
  از این پس همه چیز جهان تکراری است جـــــــــز مهربانی…

 4. rezakaraj :
  23 آذر 92

  نمی دانم حقیقت خدا چیست . . . !
  امـــــــــــــــا
  نیک میدانم خــــــــــــــــــــــدا یک احساس زیباست. . .
  این احساس زیبا پناهت باشد.

 5. rezakaraj :
  23 آذر 92

  گــــــــــــــاهی هیچ کس را نداشتــــــه باشی
  بهتـــــــــــــــــــر است
  بــــــــــــــاور کن بعضی ها تنهــــــــاترت میکنند!

 6. rezakaraj :
  23 آذر 92

  آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هـــــــــرگـــــــــز هراسی از فراموشی نیست ، چرا که جـــــــــاویدانند . . .

  “کورش کبیر”

  با تشکر از مطالب خواندنی وبلاگتون،خواستم منم به اندازه چند جمله سهیم باشم!