دوستی ها – دانلود فیلم و سریال، موزیک، انیمیشن، بازی

مجموعه پیامک های زیبای فلسفی به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

گلچین اس ام اس های جالب و آموزنده انگلیسی همراه ترجمه

SMS های جدید اضافه شد

پیامک های فلسفی انگلیسی به همراه ترجمه

Begin Your Day With Looking At The Mirror And Tell Yourself:
Today I Am Going To Do Every Thing In The Best Possible Manner And Do It There After

روزتان را با نگاهی در آینه اغاز کرده و خطاب به خود بگویید:

امروز من هر کاری را به بهترین شکل ممکن انجام میدهم و سپس به این گفته عمل کنید.

پیامک های انگلیسی پیامک های انگلیسی پیامک های انگلیسی پیامک های انگلیسی  پیامک های انگلیسی پیامک های انگلیسی 

You Must Learn Losing Because When You Win You Don’t Learn Much

شما باید باختن را بیاموزید زیرا وقتی برنده میشوید چیز زیادی یاد نمیگیرید.

وبسایت دوستی ها

If You Turn Your Failures Into Foot Prints And Step On Those I Will See You Over The Top

اگر شکستهایتان را به جای پا تبدیل کرده و بر انها قدم گذارید شما را در اوج ملاقات خواهم کرد.

وبسایت دوستی ها

It Is Easy To Get The Top After You Get Through The Crowd At The Bottom

پس از گذشتن از آدمهای پایین رسیدن به اوج اسان است.

وبسایت دوستی ها

To love someone means to see them as God intended them.

دوست داشتن یک نفر، یعنی دیدن او به همان صورتی که خدا خواسته است.

وبسایت دوستی ها

The person that you are, is gods gift to you, and the one you will be is your gift to god, so be perfect and excellent

آنچه که هستی هدیه خداوند به توست و آنچه که می شوی هدیه تو به خداوند، پس بی نظیر باش.

وبسایت دوستی ها

There are moments in life when you miss someone
So much that you just want to pick them from
Your dreams and hug them for real

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید

وبسایت دوستی ها

Every friends can say: I can understand your feeling

But a best friend can say: I can feel you feeling

همه دوستان می تونن بگن: من احساست رو درک می کنم

ولی بهترین دوستان می تونن بگن: من احساست رو احساس می کنم

وبسایت دوستی ها

Never play with the feelings of others because you may win the game. But the risk is that you will surely lose the person for life time

هیچگاه با احساسات دیگران بازی نکن، ممکنه در این بازی پیروز بشی ولی در مقابل مطمئنا اون فرد رو برای همیشه از دست خواهی داد.

وبسایت دوستی ها

Friendship is the heaviest coin in the international bank of love!
and with your friendship, I am the richest person on earth. So keep me rich forever

دوستی سنگین ترین سکه در بانک عشقه!

و با دوستی تو من ثروتمند ترین انسان روی زمینم پس من روتا همیشه ثروتمند نگه دار.

وبسایت دوستی ها

Never feel sad on losing anything in your life. Because whenever a Tree loses its leaf, A new leaf is ready to take its place

هیچ وقت برای از دست دادن چیزی در زندگی ناراحت نشو چون هر وقت یه درخت برگش رو از دست میده یه برگ جدید آماده ست که جاشو بگیره

وبسایت دوستی ها

Love is a war. This war will end when life will end

عشق مثل یه جنگه. این جنگ تموم میشه وقتی که زندگی تموم بشه

وبسایت دوستی ها

Most of the problems of life are due to the tone of our voice,
It is not what we say..
It is how we say.. that creates problems

لحن صحبت کردن ما باعث بیشتر مشکلات زندگی می شه

اصلا موضوع این نیست که ما چی می گیم، موضوع چگونه گفتنه

این مشکلات رو به وجود میاره

وبسایت دوستی ها

A Good Plan 4 Today Is Better Than A Great Plan 4 Tomorrow

Look Backward With Satisfaction & Look Forward With Confidence

یه نقشه خوب برای امروز بهتر از یه نقشه عالی برای فرداست

به گذشته با رضایت نگاه کن و به آینده با اطمینان

وبسایت دوستی ها

When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one which has been opened for us

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

وبسایت دوستی ها

Don’t go for looks; they can deceive
Don’t go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یک لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند

وبسایت دوستی ها

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do

هر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه میخواهی

وبسایت دوستی ها

May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy

خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی
و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی

وبسایت دوستی ها

The happiest of people don’t necessarily
Have the best of everything
They just make the most of
Everything that comes along their way

شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلکه بهترین استفاده را می کنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیرد

وبسایت دوستی ها

The brightest future will always be based on a forgotten past
You can’t go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی

وبسایت دوستی ها

When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live your life so at the end
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying

وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش که در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می کنند

وبسایت دوستی ها

Don’t count the years, count the memories

سالها را نشمار، خاطرات را بشمار

وبسایت دوستی ها

There are moments in life when you miss someone
So much that you just want to pick them from
Your dreams and hug them for real

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید

وبسایت دوستی ها

A person who never made a mistake never tried anything new.
Albert Einstein

کسی که هرگز اشتباهی مرتکب نشده هرگز هم تلاش برای انجام دادن کار جدیدی انجام نداده است.
آلبرت انیشتین

وبسایت دوستی ها

پیامک های انگلیسی پیامک های انگلیسی پیامک های انگلیسی پیامک های انگلیسی  پیامک های انگلیسی پیامک های انگلیسی 

With the new day comes new strength and new thoughts.
Eleanor Roosevelt

هر روز تازه با خود انرژی و افکار تازه به ارمغان می آورد.
النور روزولت

وبسایت دوستی ها

 

Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful:
a meaningful friend or a meaningful day.
Dalai Lama

دوستان جدید از دنیا میروند و دوستان تازه ای پدیدار میشوند. درست مثل روزها … روزهای قدیمی میروند و روزهای تازه فرا میرسند. چیزی که مهم است این است
که به آنها مفهوم ببخشیم: یک دوست پرمعنا و یک روز پر معنا.
دالای لاما

وبسایت دوستی ها

Each friend represents a world in us, a world not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
Anais Nin

هر دوست، نمایانگر دنیایی در ماست، دنیایی که تا آنها نرسیده اند متولد نشده بوده و فقط با این ملاقات بوده که این تولد اتفاق افتاده است.
آنای نین

وبسایت دوستی ها

I’ve come to believe that all my past failure and frustration were actually laying the foundation for the understandings that have created the new level of
living I now enjoy.
Tony Robbins

به این باور رسیده ام که تمام شکست ها و ناامیدی های گذشته ام، برای ساختن پایه ای از درک بوده که باعث شود از زندگی امروزم لذت ببرم.
تونی رابینز

وبسایت دوستی ها

If you want to succeed you should strike out on new paths, rather than travel the worn paths of accepted success.
John D. Rockefeller

اگر میخواهید موفق شوید باید بجای قدم برداشتن در راههای فرسوده ی موفقیت های قدیم باید مسیرهای جدیدی را امتحان کنید
جان دی. راکفلر

وبسایت دوستی ها

Every year on your birthday, you get a chance to start new.
Sammy Hagar

تولد هر سال شما شانس جدیدی برای شروع دوباره است.
سمی هاگار

وبسایت دوستی ها

A real decision is measured by the fact that you’ve taken a new action. If there’s no action, you haven’t truly decided.
Tony Robbins

سنجش تصمیم جدید بر این اساس است که شما شروع به عمل کرده باشید. اگر هنوز شروع به عمل نکرده اید یعنی تصمیمی هم نگرفته اید.
تونی رابینز

وبسایت دوستی ها

When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realised that the Lord doesn’t work that way so I stole one and asked Him to forgive me.
Emo Philips

وقتی من بچه بودم هر شب برای داشتن دوچرخه ای دعا میکردم. بعدها متوجه شدم که روش کار خدا اینگونه نیست. بنابراین دوچرخه ای دزدیدم و از خدا طلب
آمرزش کردم!
امو فیلیپس

وبسایت دوستی ها

It takes a lot of courage to release the familiar and seemingly secure, to embrace the new. But there is no real security in what is no longer meaningful.
There is more security in the adventurous and exciting, for in movement there is life, and in change there is power.
Alan Cohen

برای رها کردن امنیت آنچه با آن آشنا هستیم و در آغوش گرفتن چیزهای تازه جرئت زیادی لازم است. اما واقعیت این است که در چیزی که دیگر معنایی ندارد،
امنیتی هم وجود ندارد. در ماجرا جویی و شگفتی ها امنیت بیشتری نهفته است. چرا که زندگی در حرکت معنا پیدا میکند و قدرت در تغییر.
آلن کوهن

وبسایت دوستی ها

A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions.
Oliver Wendell Holmes, Jr.

ذهنی که با تجربه های جدید شکل میگیرد هرگز نمیتواند به ابعاد قبلی اش بازگردد.
الیور وندل هولمز جی آر

۳۴ دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها

 1. آرامش :
  12 فروردین 93

  No One is perfect .until you fall in love with them.
  هيچ کس در نظر آدم کامل نيست مگر اين که عاشقش باشى ♥

 2. zahra :
  12 فروردین 93

  خیلی خیلی مرسی
  اگه خواستید اینم بذارید:
  How can you “SM_LE” without “I”? How can you be “F_NE” without “I”? How can you “W_SH” without “I”? How can you be “FR_END” without “I”? “I” am very important. but this “I” can never achieve “S_CCESS” without U.
  Send it to “your all” true friends

  • reza :
   13 فروردین 93

   زهرا جون ترجمش رو بلد نبودی که نذاشتی.

  • رها :
   10 اردیبهشت 94

   عزیزم باید اینگیلیسی بخونی و بلد باشی تا بفهمی و درست در باید علکی نظر نذار

  • میلاد :
   06 مرداد 94

   الکی……..نه علکی!!!!

  • میلاد :
   06 مرداد 94

   تو که هنوز فارسی بلد نیستی بنویسی چرا ادعای انگلیسیت میشه بنده خدا……الکی……..نه علکی!!!!

  • فرزانه :
   14 شهریور 94

   شما ک بلدی ترجمه کن. الانم ماها خ از کلماتو اشتباه مینویسیم. مث : عایا‌ ، عاغا ، بعله . اینم یکی مث اوناس. دوستمون خ هم صحیح گفته. این متن با ترجمه فارسی مفهومی نداره.

  • mts :
   16 خرداد 95

   نوشته شما چطور میتونی بخندی وقتی من نباشم ،چطور میتونی خوب باشی وقتی من نباشم چطور میتونی آرزو کنی بدون من ، من خیلی مهمم ولی هیچ وقت کامل نیستم بدون تو ، آخرشم نوشته اینو به دوستات که اینطورن ارسال کن

  • Bita :
   25 خرداد 95

   عالی بود زهرا خانم ??

  • Mahdi :
   08 آذر 95

   عالی نکات خوب را اشاره کردن خانم محترم

 3. بهار :
  13 فروردین 93

  کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند!
  همشون قشنگن ممنون. 🙂

 4. SINISARMAN :
  13 فروردین 93

  نوشته ی زهرا خانوم از همه قشنگتر بود!

 5. zahra :
  13 فروردین 93

  فکر کردم ترجمه نمیخواد رضا جون 😀
  آخه با حروف انگلیسی بازی کرده بود 😉
  ولی ترجمش اینه:
  تو چطور میتونی بدون من بخندی؟ چطور میتونی خوب باشی بدون من؟ چطور میتونی آرزو کنی بدون من؟ چطور میتونی دوست باشی بدون من؟ من خیلی مهم هستم. اما این من هرگز به موفقیت دست نمیابد بدون تو.

  • Shadmehr :
   14 فروردین 93

   :))) … This wants to gray his
   must not be this says important for youuuuu :))
   والاااااا

  • zahra :
   19 فروردین 94

   راست می گه دیگه کسی که می یاد تو همچین سایتایی دیگه باید جملات ساده ای مثل این روبفهمه دیگه
   نه؟

 6. zahra :
  14 فروردین 93

  منظور شادمهر از this من بودم‏!‏ فقط بگم من قصد gray کردن کسی رو نداشتم

  • Shadmehr :
   15 فروردین 93

   🙂

 7. سسلر :
  14 فروردین 93

  سلام

  ممنون . . .

 8. mohsen123 :
  15 فروردین 93

  اگه میشد میزاشتین این سخنان زیبا هر کدوم مال کدوم بنده خدایی بهتر بود نه بچه ها

  • Admin :
   15 فروردین 93

   با یک اسم کامنت بذار عسلم.

  • Shadmehr :
   15 فروردین 93

   شاید چون با فایرفاکس میاد چن تا اسم ذخیره شده

 9. naz :
  24 خرداد 93

  پیام زهرا جونو دست دارم.عااااااااااااااالیه

 10. مبینا :
  12 آبان 93

  سلام مطالبتون خیلی قشنگ و خوب بود.من هم یه دونه دارم اگه خواستید بزارید:
  Never stop because life Never stops
  هیچ وقت توقف نکن برای اینکه زندگی هیچ وقت توقف نمیکنه

 11. محمد :
  12 فروردین 94

  .One laugh enough to break a heart

  • zahra :
   19 فروردین 94

   I agree with you
   It is right

 12. Bita :
  25 خرداد 95

  خیلی ممنون از متن های قشنگتون

 13. بابک :
  04 آذر 95

  سلام
  عالی بود استفاده کردم
  با تشکر

 14. Mahdi :
  08 آذر 95

  جملات زیبا است. استفاده کردم ممنون

 15. نیلوفر :
  14 آذر 95

  مرسی از مطالبتون .منم یه عقیده دارم .
  When they say you can’t then that’s the time you have to. ?

 16. معصومه خلیلی فرد :
  22 آذر 95

  سلام عرض میکنم خدمت همه ی صاحبان این وبلاگ واقعا عالیه و من رو به حیرت دراورده بسیار زیبا و مفید واقعا ازتون ممنونم و اگه میشه باز هم مطلب بگذارید

 17. مینام :
  19 بهمن 95

  slm…matnaton khub bod…mmnon…mnm ye nazar darm…age khastin bezarid :

  Let your smile change the world,but don’t let the world change your smile

  “بگذار لبخندت دنیارو تغییر بده…اما اجازه نده ک دنیا لبخندت رو تغییر بده”

  • zahra :
   28 اردیبهشت 96

   خیلی قشنگ بود…………..

 18. م.رضا :
  02 مرداد 96

  اینم بذارین مچکرم
  No one can outrun their destiny

  هیچ کس نمیتواند از سرنوشتش تند تر بدود…

 19. مهدیس :
  23 اردیبهشت 98

  عالی بود ممنونم