دوستی ها – دانلود فیلم و سریال، موزیک، انیمیشن، بازی

مجموعه اس ام اس های زیبا و پیامک های احساسی و عاشقانه 20 خرداد 1393

گلچین ناب ترین جملات زیبا، پیامک های احساسی و رمانتیک

اس ام اس های احساسی و پیامک های عاشقانه, پیامک های احساسی و عاشقانه

تعداد دقیق مژه هایت را میدانم
تعجب نکن، مگر زندانی، کاری جز شمردن میله های زندانش دارد؟

پیامک های احساسی و عاشقانه پیامک های احساسی و عاشقانه پیامک های احساسی و عاشقانه پیامک های احساسی و عاشقانه

♥.♥.♥
♥.♥

هزار بار هم از این دنده به آن دنده شوی فایده ندارد!
این تخت خواب “آغوش” کم دارد . . .

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید…
روزی که نه صدا اهمیت دارد نه روز . . .

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند، وای به حال دل من از دوری تو . . .

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

بیشتر مواقع پشت جمله “عیب نداره، مهم نیست“
یه دل شکسته خوابیده . . .

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

رنج دوری، یاد یاران کار ماست
یک پیامک حکم یک دیدار ماست

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ: ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ!
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ …
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ؛ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺵ،
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﺴﺘﻨﺶ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﯾﺶ .…
ﻭ ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ، ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ،
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

ﺷﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ “ﺳﺮﻡ“ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ، ﻭﻟﯽ “ﺩﻟﻢ” ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

ﺩﺳﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﭼﯿﺪﻧﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

ﺁﺭﺍﻡ ﺍﻡ، ﻣﺜﻞ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺁﻓﺖ ﺯﺩﻩ،
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺱ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻤﺎﻧﻢ، ﺭﻓﺘﻢ، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﻭﻡ، ﻣﺎﻧﺪﻡ
ﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﻥ،
ﻣﻬﻢ ﻣﻦ بوﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﺳﻬﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ “ﺗﻮ” ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

دوسـت دارم یـڪ شبــﮧ، هفتــاد سـال پیـــر شـوم
در ڪنــار خیـابــانی بـایستـــم . . .
تـــو مـرا بـی آنڪــﮧ بـشنــاسی، از ازدحـام تــلخ خـیـــابـان عبــور دهــے . . .
هفتـــاد ســال پیـــر شـدن یــک شبـــﮧ
بـه حـس گـــــرمــی دسـتـ های تـــو
هنــگامـی کـه مرا عبــور میـدهـی بــی آنـڪـﮧ بـشنــاســی،
مــے ارزد . . .!
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
تو که گفتی:
نقاش نیستی
پس چرا به تو فکر می کنم،
دنیایم
رنگـــــــــی می شود
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
خنکای یک عصر بهاری
کنار شاه بوته یاسی وحشی …
میزی که کاسه ای پُر از پولکی زعفرانی دارد
و دو فنجان چای داغ را خیال خواهم کرد …
لطفا به خیالم بیا!
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
همین که صدایم می‌کنی
همه چیز این جهان یادم می‌رود
یادم می‌رود که جهان روی شانه‌ی من قرار دارد
یادم می‌رود سر جایم بایستم
پابه‌پا می‌شوم
زمین می‌لرزد…
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
وقتی آغوشت را به روی آرزوهایم باز می کنی
آنقدر مجذوب گرمای وجودت می شوم
که جز آرامش آغوشت
تمام آرزوهای خواستنی دیگر را از یاد می برم ..
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
چه با قاطعیت حکم میدهی که “حواست رو جمع کن”
و من میمانم که چطور جمعش کنم وقتی تمامش پیش توست!
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
شعر را دوست دارم
که می‌تواند زمان را نگه دارد
و تو را کنار من
بی‌آنکه پیرت کنم
و سنگینی کنم بر شانه‌ات
گاهی
به من فکر کن
مثل دستی ناشناس
در بریده ای از عکسی قدیمی
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی،
“تــــــــــــــــــمام” نـــــــــــــــــــــمی شوند …!
هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی!
حضورشان”گــــــــــــــــرم” است ؛ سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم را …
آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدایشان را کــــــــــــــــــــم می آوری!
هر دم هر لحظه “کـــــــــــــــــم” مـــــــی آوریشان …
و اینجا مــــــــــــــــــــن کــــــــــــــم دارمــــــــــت …
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
خواستم هرچه را که بوی تو میداد بسوزانم؛ جانم آتش گرفت!
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
عشق جایی می تپد که تو باشی پس باش آنجا که باید باشی
در کنار احساسی از باران، لطافت را از برگ جدا شده از گل هم میشود فهمید
احساست را برای لحظه ای به آفتاب هم ببخش که گرمی را به تو می بخشد
احساس را باید در قابی از عقل گذاشت و عاشقانه به آن خیره شد …
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
بگذار مــردم هرچه دلشـــان مــﮯخواهد بگویند!
مــَن فقط، از تــو مـﮯ گویــَم…
کـلـمـات را مـثل ِ گـلـبـرگ زیـر پـای تـو مـی‌ریـزم
کـه راه گـم نـکـنـی و بـر کـاغـذم بـمـانـی
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
قندان خانه را پُر کردم از حرفهایت
تو که می دانی من چای را تلخ دوست ندارم
هوس فنجانی دیگر کرده ام ؛ کمی بیشتر بمان!
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..
یکی که بهش اعتماد داری ..
بهت اعتماد داره ..
از دلتنگی هاش برات میگه ..
از دلتنگی هات براش میگی ..
آروم میشه ..
آروم میشی ..
حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..
این حس مثل قطره های باران پاکه ..
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
حال من خوب است اما عالی می شوم
وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می گیری و می گویی:
نه عزیز من، تو خوب نیستی ….
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
من و تو خیلی کارها به دنیا بدهکاریم…!
مثل یک عکس دو نفره…
یا چرخ زدن بی دلیل در خیابان…
یا بستنی خوردن در یک روز برفی…!
حتی….
چاپ کردن عکس دو نفره…
مریض شدن و گلودرد به خاطر بستنی روز برفی…!
بیبن…!
من و تو خیلی کار داریم…
من و تو حتی آشناییمان را به دنیا بدهکاریم…
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
راه که میروی، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم
میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم
میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد …
تو فقط برای منی!
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
آغـــ ـوش گــَ ـرمــَم بـ ـآش…
بگــ ـذآر فــَرآمـــ ـوش کــُ ـنــَم لــَحــظـہ هــآیی رآ کــ ـہ
دَر سـَ ـرمــآی بـــیــکــَ ـســــــــــی لَرزیـــ ــدَم…
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
افتاده آن گوشه
گوشی همراهی که میتوانست
دل آویزترین شعر جهان را
“دوستت دارم” را
به گوش و چشم محبوب برساند
قصه دو سو دارد:
یک انتهای تلخ
یک انتهای شیرین
یکی آنکه دیگر نیست یا نبوده از ابتدا!
یکی آنکه دیگر به گوشی تلفن احتیاج نیست… در گوش هم میخوانند…!
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
گـآهـے وقـتـآ مجبـورـے احمـق بـآشـے
روـے ِ ڪـآغـב مینویسمـ
בستهـآـے ِ تـو و روـے ِ آטּ בسـت میڪشمـ…
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
سردم که می شود
تمام ِ اجاق هایِ جهان
برایم عشوه گری می کنند
اما من
تصمیم خودم را گرفته ام
برایِ گرم شدن
باید که تا آخر عمر
دنبال دست هایِ تو باشم . . .
♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
همه ی کوچه ها را گشته ام
ایستگاه ها، فرودگاه ها، پارک ها
کافه های شلوغ
پاتوق های کوچک
خیابان ها و میدان ها
حالا من
به آسمان هم
نگاه نمی کنم
زیرا در آنجا هم نیستی
آب شده ای در چشم هام
یک قطره ی پاک.
خانه را هم گشته ام
بانوی من!
می شود کمد لباس را باز کنم
تو آنجا باشی و بخندی باز؟
می شود؟

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

دوستت دارم هایت را به کسی نگو

نگه دار برای خودم

من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام

می ترسم کسی نه خودت را،

بلکه دوست داشتنت را از من بگیرد!

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

چیزی در کلامم نیست

جز دوستت دارم هایی که واژه نیستند

مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می زنند

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست!

حسی است

که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥
اگه نهایت دوست داشتن درقطره ی باران است

من دریا را تقدیمت میکنم

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

مـــوهـــایـــم که یـکدسـت ..

هـــمرنـــگ ِ دنــــدانـــهـایــــم شـد!

بـــــاز هــــم بـــــا عـشق می نویـسم:

دوستـــت دارم …

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

گفــتنِ “دوستــــت دارم” نظر لــــطــــــفـــم نبود!

نظرِ دِلـــــــم بود

♥.♥
♥.♥.♥
♥.♥

نمی‌دانم تا کی دوستم داری

هرجا که باشد

باشد

هرجا تمام شد

اسمش را می‌گذارم

آخر خط من

باشد؟

پیامک های احساسی و عاشقانه پیامک های احساسی و عاشقانه پیامک های احساسی و عاشقانه پیامک های احساسی و عاشقانه

۳۱۳ دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها

 1. MOSLEM :
  20 خرداد 93

  عشق رو میشه تو دستای خسته پدر دید …. و توی نگاه نگران مادر … نه تو دستای منتظر یه غریبه میشه مثل یه قطره اشك بعضیا رو از چشمت بندازی
  ————————————————————–
  اُوج تـنهـ‌ایـی زمـ‌انــی اسـت …
  كـه روبــروی كسـی كـه عـاشـقش هـسـتـی بـنشیـنی
  و بـدونی كـه بـهش نـمـیرسی

  http://www.uplooder.net/img/image/46/89aa911dc6ca13030c6d6df9af12dcd6/0.938081001383595194_parsnaz_ir.jpg

  • MOSLEM :
   20 خرداد 93

   با تشکر از ادمین گرامی واقعا اسم ام اس هاشون قشنگ بودن ممنون. 🙂

  • Mahy :
   20 خرداد 93

   آقا مسلم چه عکس جالبی.آخیی
   واقعا عشق توی دستای پدر و نگاه نگران مادر
   جملت زیبا بود…

  • MOSLEM :
   20 خرداد 93

   فابلتون رو نداشت . واقعا هم همینطوره. عاشقانه های پاک .

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   متن و عکس زيبايى بود.. ممنون از شما.

 2. fatemeh :
  20 خرداد 93

  عالی بودن ممنون…وبعضی هاشون واقعا احساسی…..بسیار سپاس گزارم

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   تو اگر میدانستی که چه دردی دارد که چه زجری دارد خنجر از دست عزیزان خوردن به من خسته دل نمیگفتی که چرا تنهایی؟؟؟؟

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   گاه آرزو میکنم..کاش هرگز نمیدیدمت تا امروز غم ندیدنت را بخورم..کاش چشمان معصومت به جشمانم خیره نمیشد تا امروز چشمان من به آن لحظه بهانه بگیرندو اشک بریزند..کاش حرف های دلم را هرگز به تو نگفته بودم تا امروز به خود نگویم آخر او که میدانست چقدر دوستش دارم…

 3. زهرا :
  20 خرداد 93

  برای شنیدن صدای تو،کافی است دستم را مشت کنم و روی سینه ام بگذارم،ضربان قلبم نامت را بی محابا فاش خواهند کرد.
  **************
  کنسرت خنده هایت را شروع کن،مطمئن باش برای شنیدن خنده های مستانه ات گرانترین بلیت را خریده ام

  • زهرا :
   20 خرداد 93

   لبخند،لبخند،…
   تمام لبخند من سهم تو ، قصه غصه ها را آن دوردورا خارج از زاویه ی نگاهت چال خواهم کرد.
   تو لایق خنده های منی نه بهانه های گاه و بیگاهم.

 4. مهسا :
  20 خرداد 93

  این اس مس های عاشقانه چقد چندش آوره … اصلا خوشم نمیاد
  جوک و طنز خوبه
  خیلی ممنون جناب ادمین

  • h@di :
   20 خرداد 93

   عاشق نشدی تا بفهمی

  • mahshad :
   20 خرداد 93

   منم طنز و به عاشقانه ترجیح میدم.
   ولی مهسا متنی که گذاشتمو بخون این جور عاشقانه ها قشنگه…عاشقانه ای با خدا

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   مهسا
   دلت که لرزيد.. عاشق که شدى عاشقانه ها هم زيبا ميشوند.. شيرين.. دلت که بلرزد. ..
   دوستان دوباره دست نگيرنا.. 😐

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   مگه میشه کسی عاشق نبوده باشه؟!!
   من بیشتر دوست دارم واسه کسی که عاشقشم اونی که تو قلبمه رو براش بنویسم
   جملات خودمو مینویسم اینجوری احساس میکنم بیشتر به دلش میشینه
   هیچ وقت بهش اس مس عاشقانه نمیدم

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   مهسا جان
   اونکه بعله… حرف دل يه چيز ديگست… خانم خوشبحالش… ولى من اگه پا بده اس عاشقانه هم ميفرسم… البته پيدا که شد….
   دوستان.. دست نگيريدا.. 😐

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   مهسا جون ایناهم قشنگند…حداقل برای دل خود آدم….شاید واقعی نباشند ولی یه حس آرامش که میدن…؟؟!

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   fatemeh خانم
   حس منو ميدن ؟؟
   چه رمانتيک.. چه اسم جالبى دارم.. 🙂

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   آرامش جان
   بعله خوشبحالش 😀
   ایشالله که پیدا میشه یکی که هم عاشقت باشه هم لایقت باشه
   البته من بیشتر ترجیح میدم کنارم باشه تا اس مس بدم 😉 😀
   فاطمه جون آره عزیزم اینا که خیلی قشنگ بودن اما من کلی گفتم
   که از اس مسای عاشقانه اینا زیاد خوشم نمیاد

  • فاطمه یاس :
   20 خرداد 93

   آرامش جان بیا و اسمتو بگو…جالبترم میشه اگه بگی.آخه اینجا همه اسما هم وزنن.مال توهم مثه ماست.مهرسا،مهسا، محیا، مهشاد،…

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   بله عزیزم…آرامش جان حست هم مثل خودت آرومه…اصلا وجود همه ی انسان ها آرومه…فقط شاید تو وجود بعضی هااین آرامش ,آرامش قبل از طوفان باشه

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   عه آرامش هم وزن مایی؟
   فاطمه یاس خانم بذارید من حدس بزنم
   بگید جز اینایی که میگم هست یانه
   مهناز
   مهرناز
   مهتا
   مهتاب
   مهدیس
   مهدخت
   مهوین
   مهوش
   مهلا
   مهیا
   مینا
   مبینا

  • غزال :
   20 خرداد 93

   مهساااا
   پس تو هم عاشقی؟؟؟رو نکرده بودی شیطون
   عزیزم …..
   ولی من اگه پاش بیوفته نه می نویسم نه اس میدم ….
   باکارام عشق و علاقمو نشون میدم… 😉 🙂

  • mahshad :
   20 خرداد 93

   فاطمه یاس خانم
   همشون قشنگن ولی از بینشون مهشاد کمیاب تره
   مدیونید اگه فکر کنید از اسمم تعریف کردماا آخه نمیخواستم ریا بشه. :-*

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   مهسا
   من اگر کنارم باشه هم دوست دارم بهش اس عشقولانه بفرستم… 🙂
   فاطمه ياس
   من همون آرامشم… نگى ها..
   عه… 😐 نگو رئيس..
   fatemeh
   بعضى اوقات تا طوفان نباشه قدر آرامش مشخص نميشه…
   راست ميگى منم گاهى طوفانى شدم… بدآ.. ولى زودم آروم شدم.. 🙂

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   غزال 😉 منم باهات موافقم
   آرامش !!! میدونستم قابلیتهای زیادی داری اما نه تا این حد !!! تو بغلش چجوری میخوای اس مس بنویسی؟ 😀
   ولی من کنارش باشم
   مهشاد: ولی خدایی اسم من از همتون قشنگ تره 😀

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   مهسا اون رو خصوصى بهت ميگم چجورى… 😀

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   فقط آرامش
   وسلام…. اسم به اين قشنگى… 😐
   فاطمه ياس
   لو ندى رئيس… 🙂

  • mahshad :
   20 خرداد 93

   مهسا،آرامش،غزال جون
   خجالت بکشید عه الان باید چشتون به گلای قالی باشه عه

  • غزال :
   20 خرداد 93

   اسم من تک افتاده این وسط هم وزن اسم شماها نیس…
   مهسا تو بغلش چیه حرفای خاک برسری می زنی؟؟؟خانواده رفت وآمد میکنه ها..عه….کنارش..ینی مثلا ایشون نشسته رواین مبل..اوشون رو اون یکی مبل..بعد اس رد و بدل میشه دیگه..خخخخ
   مهشاد جون قالیه ما فعلا 74 تا گل داره 😉

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   شما بزرگتر هستين آيا. 😐
   چشم… اين مهسا نميزاره..
   غزال درگير رفتاراتم..
   يادم رفت.. گلاى قالى.. شد.. 50 تا… من خيال ازدواج هم ندارم.. اصرار نکنيد… 😀

  • Neda :
   20 خرداد 93

   عه ارامش خانم؟شما پس خیییلی عاشقین از اون عاشقای عاششششق میشین..

  • غزال :
   20 خرداد 93

   آرامش نگرفتم چی گفتی…
   درگیر کدوم رفتار؟؟؟

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   غزال…
   ايشون… اوشون… 😀
   ولى راست ميگى.. همين که گفتى.. تازه اسم منم تکه.. آرامش.. 🙂
   neda
   آره… از اون.. اونا ميشم. : D

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   غزال
   اينکه گفتى با کارام عشق و علاقمو نشون ميدم.. 😐

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   تا آقایون نیومدن خودمون حرفامونو بزنیم دیگه
   الانسر و کله شون پیدا میشه دیگه نمیشه بحرفیم
   غزال جون تو خودتم عین اسمت تکی خانوم
   آرامش به منم هم یاد بده… در گوشم بگو

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   مهسا
   عه..62 تا.. دارم گلاى قالى رو ميشمارم… حواسمو پرت نکن…

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   وای مهسا جون..من دیر رسیدم 1 ندا میدادی دیگه..آره آرامش جون از همینت خوشم میاد گاهی اوقات بد طوفانی میشی مثل خودم..آخه نه اینکه دی ماهییم یکم زود عصبانی میشم

  • غزال :
   20 خرداد 93

   آرامش ولی من جدی گفتم…دلم میخاد به جای اینکه هی بگم دوست دارم دوست دارم با رفتارم به اوشون ثابت کنم.. 🙂
   مهسا جون قربونت..لطف داری عزیزم 😉

  • mahshad :
   20 خرداد 93

   آرامش بزرگتر ؟!نمیدونم آیا!!
   غزال
   اسمتم تکهههههه
   آفرین همین طور پیش برو بشمار
   مهسا
   نامردی نکن، در گوشی نداشتیما!! به منم بگو خب

  • زهرا :
   20 خرداد 93

   مهسا جون به اسامی حدسی،
   مهشید و مهستی رو هم اضافه کن

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   فاطمه جون گشتم پیدات نکردم 😀
   فاطمه یاس کجا رفت؟! داشتم اسم آرامشو حدس میزدما
   غزال آره منم خوشم نمیاد هی بگم دوست دارم دوست دارم … خوب اگه دوستت نداشتم که قبولت نمیکردم … حالا حتما باید هی به اوشون بگم دوستت دارم؟!! … خوشم نمیاد ازین لوس بازیا 😀

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   من با غزال جونم موافقم آدم بهتره با رفتارش نشون بده که چقدر اوشون رو دوس داره..البته ما که نمیدونیم شاید اونطوری هم که مهسا جون میگه درست باشه..1سوال بهداز تموم شدن گل های قالی چیکار کنیم؟؟

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   فاطمه جون بعله … همونطوری که من میگم درسته … اشتباه نکنی به حرف اینا گوش کنیا
   پسرا هم ازین لوس بازیا خوششون نمیاد 😀
   این مراحل تو تخصص من نیست، باید از غزال بپرسی … ولی فک کنم مرحله بعد خیره شدن به یه نقطه نامعلوم بود

  • غزال :
   20 خرداد 93

   والا مهسا …هی بگی که چی ؟؟پرو میشه اصن..خخخخ
   فاطمه جان بعد از گل قالی باید به ی نقطه دوردست خیره شین..
   ی سوال …فاطمه و مهشاد تازه اومدن؟؟؟آخه تا حالا ندیده بودمشون..

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   آره والا …اونوقت فک میکنن چه خبره؟ انگار نه انگار بعد از مدتها منت کشی جواب + گرفتن
   آره جدید اومدن خیلی دخترای گلی هستن من چند باری سعادت هم کلام شدن باهاشونو داشتم ( میبینید چه مودبم من !! )

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   آره غزال جون چند روزی میشه..غزال جون اون نقطه ی نا معلوم میتونه چهره ی اوشون باشه؟؟

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   د.. ن… د… همش که نميگم دوست دارم.. ولى بوقتش اگر زمزمه شما هم باشه با هر بار گفتن و شنيدنش.. جون ميگيريد و قلبتون ميلرزه.. مزه شيرينش يه چيز ديگست… تازه اصلا لوس بازى هم نيست… 😐
   دوستان گير نديدا.. من تو گلاى قالى هستم…
   fatemeh
   اونى که من ميگم خوبه.. گول اونا رو نخور….من درست ميگم.. پس اين همه شعرها و اس هاى عاشقانه براى چى و کى هست.. ؟
   اصلا مهسا و غزال گوشياتون رو ببينم ؟ ..عه.. اينا چيه ؟؟
   هان… آخ.. پاک کنيد.. زود.. زود.. 😀
   mahshad خانم
   ما قبلا سن هارو لو داديم اگر خواستيد شما تاريخ تولدتون رو بگيد نخواستين هم که هيچى..
   فاطمه ياس
   کجا رفتى خانم.. 🙁

  • غزال :
   20 خرداد 93

   ولی نه اینکه اصنم نگی… به اندازه.. نه شوره شور نه بی نمک.. 😉
   خوشحالم از آشناییتون خانمای محترم 🙂 بنده هم رمبو هستم 😀

  • غزال :
   20 خرداد 93

   آرامش منم همینو گفتم تو کامنت قبلیم دیگه..به اندازه بگی…
   فاطمه خانم…چـــــی؟؟؟صورت اوشون؟؟؟دیگه چی؟؟؟نخیر مثلا میتونی کانال کولر خیره شی..یا مثلا به ترک دیوار..که بقیه فک کنن تو حواست نیس..مرحله ی بعدا میگم بهتون..خخخخ

  • Mahy :
   20 خرداد 93

   سلام به همه دوستان
   مهسا جان عشق اتفاق بسیار خوبیه.
   آرامش جان همیشه از خدا بخواه عشق واقعی رو نصیبت کنه عزیزم.
   البته کو عشق واقعی…..
   ولی اینو از من داشته باش که همیشه واسه کسی وقت بذار که لایقت باشه، مطمئن باشی که خواهانته
   ایشالا واست پیش میاد گلم

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   منظورم اینه که یبار در ماه بگی بسه دیگه تا قر و قر اس مس بفرستی ، بی مزه میشه
   والا آرامش من تو گوشیم فقط اس مس حرف با دوستامه و جوک … اس مس عاشقانه یدونه هم ندارم.. یوقت یکی برام بفرسته میمونم چی براش بفرستم بجاش جوک میفرستم براش 😀
   ههههه
   غزال جمع دخترونه س … اسلحه هاتو بذار کنار عروسک هاتو بیار
   دوستان تو این سایت کسی بهتون چپ کامنت داد ( همون چپ نگاه کرد 😀 ) به غزال بگید حسابشو برسه 😀

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   Mahy. خانم
   ممنون از شما.
   انشالله براى همه پيش بياد تمام دوستان خوبم.. دختر و پسراى گل ايرانى…
   من مطمئن هستم هست.. عشق واقعى… قسمت بشه. 🙂

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   غزال جون راحت باش به من بگو فاطمه…چشم خیره نمیشیم به اوشون میتونیم که با انگشتای دستمون بازی کنیم هان؟؟؟چشم آرامش جون به حرف شماهم گوش میدم

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   هول شدم.. سلام يادم رفت
   سلام..

  • مهشاد :
   20 خرداد 93

   تغییری در من مشاهده نمیکنید آیا ؟!خواستم همرنگ جماعت شم،فاطمه جون تو هم همرنگ شو۲۸۶،۲۸۷ دارم۲۸۸ میشمارم هنوز، فاطمه برای شما تموم شد چقد گلای قالیتون کمه ،بعدشم باید بریم تو افق محو شیم دیگهغزال جون کی گفته من جدید اومدم،من نامحسوس بودم.خوشبختم مهسا عزیزم ممنون از تعریفت خودت گلی ،بلبلی اصاآرامش جون اختیار دارید من متولد ۷۱/۴/۱۴ دقیق بود !!زهرا ینی از بالا دستور رسیده که متنای طولانی نذاری! نه بابا تو بذار من خودم آخ هماهنگ آخ نه زهرا نذاریا راست میگن خب عه این ادمین دست بزن داره ها

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   اااا کی صحبت سنو کرد؟؟آرامش جون یادت رفت دخترا سنی ندارن…؟؟
   میترسم با1 فاطمه ی دیگه اسمامون قاطی شه..مهشاد جون
   آرامش جون اینجا کم تر از 20 نداریم؟؟؟

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   مهشاد خانم
   من اسفند 72 هستم.. خوشحالم از بودن در کنارتون…. خانم من که پاهامو جمع کردم و دست به سينه نشستم.. شما بزرگتر هستيد.. 🙂

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   عه مهشاد از من بزرگتری من 72 ام … چطوری میتونستی تحمل کنی بقیه حرف بزنن شما فقط ببینی ؟ واااای من که اصلا نمیتونم 😀 😀
   فاطمه جون اشتباه نمیشه اون فاطمه بغل اسمش یه ستاره داره اینجوری *

  • غزال :
   20 خرداد 93

   بعله محیا خانم…عشق واقعی هست..من مطمئنم..ولی خدا به بنده های عزیزش هدیه می کنه…ایشالا هممون تجربه اش کنیم 😉

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   fatemeh خانم
   دير گفتى.. سن و تحصيلات و محل زندگى و.. قبلا گفته شده فقط رحم کردند کد ملى نپرسيدند…. جات خالى بود يعنى يه وضعى بودا… دوستان هستند ديگه.. بعله من هم بهشون گفتم خانمها سن نميگن.. ولى کو گوش شنوا… گفتيم خانم.. همه چيزو..
   فاطمه ياس.. کجايى.. 😐

  • مهشاد :
   20 خرداد 93

   نگو اینو آرامش یه سال که دیگه جای این حرفارو نداره عزیزم راحت باش پاهاتو دراز کن دستتم بده من آهان حالا شد….منم مهشادم خوشبختم

   فاطمه جون هر جور راحتی عزیزم
   بقیه سناشونو لو ندادنا نترسین جمع خودمونیه

  • مهشاد :
   20 خرداد 93

   مهسا بالایه شامل تو هم میشه بخون این طوری :مهسا و آرامش یه سال که…..
   میدونی مهسا چون دیدم یکی از کاربرا تو جمعتون حرف بدیم نزد به شوخی یه چیزی گفت ولی حالا یکی خیلی جبهه گیری کرد و بماند….ولی به نظرمن بهتره یکی که تو جمعمون میاد اگه حرفی زد اول به شوخی بگیریم و جنبشو بسنجیم،اگه دیدیم واقعا منظوری داره نفی ش کنیم

   من که اینطوریم تک تک حرفا روم تاثیر میذاره

  • Mahy :
   20 خرداد 93

   ایشالا مام از بنده های عزیزش باشیم……. به مام هدیه کنه و قدرشو بدونیم

  • Neda :
   20 خرداد 93

   عه من فکر کردم همه رفتن!ارامش جان خو بگو دیگه اسمتو کشتی مارو حدسم زدن دوستان دیگه!
   الان فعلا من انگار کمتر از بیستم و اگر یادم باشه غزال ..

  • فاطمه یاس :
   20 خرداد 93

   خب رییستون اومد!! 😀
   چند ساعت اینترنتم قطع بود چقدر حرف زدید.
   اول بگم که اسم آرامشو خودش باید بگه.اما حدسیاتتونم بد نبود.
   دوم اینکه دوستای جدید خوش اومدید.
   سوم اینکه مهسا و غزال و فاطمه من تجربه م تو عشق بیشتره.عشق هم عملی هم کلامی.اصن عمر کلمه دوست دارم اینقد کوتاهه که هی باس تکرار بشه.مخضوصا آقای خونه باید روزی حداقل دویست بار بگه به شکلای مختلف.خانوم روزی یه بار کافیه! 😉
   بعدشم اینکه خوشم میاد کلا پست رو تحت اختیار خودتون گرفتیدت.اصن ادمین دیگه کاری به کادتون نداره.

  • مهشاد :
   20 خرداد 93

   نمیخواستم اینو بگم ولی برای این که میبینم دوستان معذبن میگم، به خاطر یه سری از مسائل یک سال تفاوت سنی دارم با این تاریخ یعنی ۷۲ به دنیا اومدم ولی شناسناممو یک سال….پس حس کوچیکی بزرگی نداشته باشید هم سنیم دوستان

  • فاطمه یاس :
   20 خرداد 93

   مهشاد جون فکر کنم مهرسا کمیاب تر باشه هااا.قبول کنید که مهرسا یه چیز دیگه س!! 😀 البته بعد از فاطمه یاس.

  • فاطمه یاس :
   20 خرداد 93

   اما من 69 ام.یه کوچولو بزرگترم. 😉

  • Mahy :
   20 خرداد 93

   مهشاد جان اگه نمیدونی بهت بگم من مامان بزرگ سایتم.چون دهه شصتم عزیزم.
   فاطمه یاس جان منم باهات موافقم ادمین طفلی فقط تائید میکنه. دستش درد نکنه

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   مهشاد خانم
   منظورت از يکى از کاربرا من بودم ؟ درسته.. من طبعأ آروم هستم ولى اون خانم چيزى گفت و انگه کافر بودنو بهم زدو و تيکه ها…. بماند چون خودشون نيستند و نمى خوام پشت ايشون حرف بزنم… ولى گرفتم چى منظورتونه.
   فاطمه ياس
   سلام.. اسم شما که تک هست مال بقيه دوستان هم قشنگه.. منم که آرامش.. خيلى هم عالى.. 🙂

  • مهشاد :
   20 خرداد 93

   آخ جون من خواهر بزرگتر دوست دارم .

   فاطمه یاس خانم ومحیا خانم از آشناییتون
   خوشبختم
   مهرسا ام خوبه ولی من به اسم خودم تعصب دارم مثه استقلالی بودنم

  • فاطمه یاس :
   20 خرداد 93

   مهشادم خوبه…
   خوشبخت شدیم ماهم خانوم از آشناییتون.کجا بودی تا حالا؟!
   اون دو تا وروجک( مهسا و غزال) کجان؟؟

  • Mahy :
   20 خرداد 93

   مرسی گلم منم از آشناییتون خوشبختم.
   منم به اسمم تعصب دارم. اینجوری بنویسین ” مهیا”
   لطفا…. 😀

  • مهشاد :
   20 خرداد 93

   آرامش جان من اصا یادم نمیاد کدوم بود و با کی دعوا میکرد همین جور که میخوندم فکر کردم چیزی نگفته
   صادقانه میگم از به در بگم تا دیوار بشنوه هم خوشم نمیاد

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   مهشاد خانم
   فکر کردم منظورتون من بودم. معذرت. راستش همچنين اتفاقى افتاد.. نميدونم شايد هم حق با اون خانم بوده.. گر چه بنظر ادمين و چند تا از بچه ها مقصر من شدم.. بگذريم برام خاطره ى بد شد و تجربه ى گران… پيش مياد.. ولى خواهشا اگر ازم دلخور سديد مستقيم بهم بگيد کنايه و تيکه منو بهم ميريزه.. ممنون که خطاهامو بهم بگيد.

  • Neda :
   20 خرداد 93

   فکرکنم کاربری که ارامش خانم رو معلم دینی فر کرده بود درسته؟

  • مهشاد :
   20 خرداد 93

   ادمین محترم از اینکه نظراتو تایید میکنید ممنونم
   مهیا خانوم خوبه !!
   فاطمه یاس خانوم
   من نامحسوس بودم گفتم که
   مهسا وغزالم رفتن گل بچینن

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   نه ندا.تو پست طنز بود.کری فوتبال.اسمش سحر بود که به نظرم یکم تند رفت.تکرارش آرامشو ناراحت میکنه.بهتره حرفی نزنبم. 🙂
   هرچند به نظر من آرامش مقصر نبود.فکر نکنم ادمینم همچین فکری بکنه آرامش جان. 🙂

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   neda عزيزم
   چرا برخلاف من اينقدر تلگرافى و کوتاه نظر ميدى ؟
   الان اون کلمه چيه ؟
   فر؟ …خر ؟؟ 😐
   فرض ؟؟ خانم يکم توضيح بده.. مهشاد هم که نميگه اصلا قضيه چى بود!!
   من فقط توضيح دادم ..بچه ها. رفتن خوابيدن يا عادل ببينن.. چه دختراى خوبى.

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   نصفه شب گل میچینن؟! 😐
   مهشاد جان و بقیه دوستان این قدر میشه نگید فاطمه یاس خانوم؟؟
   لطفا…فاطمه یاس بگید فقط.

  • Mahy :
   21 خرداد 93

   ممنون مهشاد جان
   دوستان گذشته ها گذشته، بنظرم بهتره راجبش چیزی نگیم

  • مهشاد :
   21 خرداد 93

   خواهش میکنم آرامش
   من که نمیدونم موضوع چی بوده ولی تا الان که بدی ازت ندیدم خیلیم خوبی
   چشم

   تو ام منومهشاد صدا کن خانمشو بنداز مگه ما با هم دست ندادیم عه
   ندا با من بودی؟

  • Neda :
   21 خرداد 93

   عه نه بابا خانم این حرفا چیه؟فرضضض بود کلمه اشتباهی تایپ نشد ..
   فقط پرسیدم ..اره فاطمه یاس جان متوجه شدم

  • غزال :
   21 خرداد 93

   من اينجام.. 🙂
   فاطمه ياس جون شما خوبى؟؟دلتنگت بوديم..
   خب منم متولد فروردين 73 هستم..در خدمت شما.. 🙂

  • Neda :
   21 خرداد 93

   اخه دوبار بحث پیش اومد این اواخر یکی سر جریان فوتبال یکی هم فکرکنم طوفان بود
   کلی گفتم ببینم کدومارو میگین مهشاد خانم

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   فاطمه ياس
   ممنونم از شما.. دلگرمم به بودنتان… بقيه هم فکر نکنم نظر شما رو داشته باشند… مهم نيست.. بگذريم از بچه ها هم ممنونم که بهم لطف دارن و منم دوستشو دارم.
   کجا رفتن گل چينى منم برم… بى معرفتا يواشکى رفتن… ندا,مهشاد, مهيا خانم… ما رو نگفتن… 😐

  • Neda :
   21 خرداد 93

   ببینا مارو میفرستن دنبال گلای قالی اما خودشون میرن میچینن!

  • Mahy :
   21 خرداد 93

   قربونت برم من که همینجام…. نرفتم گل بچینم.
   منو بی معرفتی آخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصلا تو ذات من نیست

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   من کی گفتم مهشاد خانوم؟ گفتم مهشاد جون. 😉
   غژااال .عزیزم جدا دلم براتون تنگ شده بود تو همین یه روز!
   میگم اگه کسی دوست داشت و واتس آپ هم داشت و مشکلی هم نداشت بگه تا یه گروه درست کنیم اونجا حرف بزنبم.اینجا سر مردم رفت از دست ما!!

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   سلآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآم
   من اومدم
   اما فک کنم یکم دیر اومدم همه رفتن 🙁
   آرامش رفته بودم داستان یک صعود رو ببینم ، آخه من هیچکدوم از بازیای ایرانو واسه جام جهانی ندیدم
   عادل یکمه شو دیدم
   فاطمه یاس خانم حدسیاتمون نزدیک بود؟ اصلا جز اون اسمایی که گفتم بود یا نه همینو بگید
   من آخرین بار که نظراتو دیدم 84 تا بود چی ترکوندیدا
   ببینم اینم میتونیم به 400 تا برسونیم
   دست گل ادمین درد نکنه که همه رو تایید میکنه … چقد زحمت کشه این مرد … آدم اشک تو چشماش جمع میشه
   ارادت مارو پذیرا باشید جناب

  • غزال :
   21 خرداد 93

   بعله…رفته بودم گل بچينم…اينم ى دسته گل رز *آبى* تقديم به همه…
   به به..

  • مهشاد :
   21 خرداد 93

   نداجان همچین بحث داغیم نبود نمیدونم من خیلی وقته تو این سایت میام
   آرامش من تا خودم ازت بدی نبینم به حرف دیگران کاری ندارم مطمئن باش .
   منم برم دیگه امتحانام سختههههه
   خوشحال شدم رئیس ،مهیا خانم،ندا، آرامش

  • غزال :
   21 خرداد 93

   ضمنا آرامش
   تو اون قضيه منم نظرم مثله فاطمه ياسه..گفتم که بدونى:-)

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   خب خوبه هستین
   حالا آرامش بگو اسمتو دیگه …عه
   بابا بحث به اون شیرینی رو گذاشتید گذشته ها رو هم میزنید ؟ ول کنید دیگه
   فاطمه یاس خانوم عادت کردیم دیگه نمیشه خانومشو نگیم … منم همون حرف شمارو زدم دیگه خیلی نباید بگن دوستت دارم
   من به شخصه خوشم نمیاد اوشون زیاد بهم بگه دوستت دارم … خوشم نمیاد … مرد باید در عین مهربونی و آقایی یکم جذبه و داشته باشه … چیه هی را به را بگه دوستت دارم عزیزم عشقم … سنگین باید باشه 😀

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   عه مهشاد خانم کجا؟
   بمون بابا من تازه اومدم
   فاطمه یاس خانوم من حاضرم … اما اگه وایبر باشه بهتره ها چون من با گوشی نمیام نت … ووایبرمم نسخه ی ویندوزشو نصب کردم با اون باشه برا من بهتره ولی بازم هرچی جمع بگه

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   مهسا جون اشکاتو پاک کن. 😐 😉
   آره مهسا جزء اون اسما بود البته با اجازه آرامش.
   مهشاد موفق باشی عزیز. 🙂

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   فاطمه یاس جون نمیشه همینجوری خودش میاد 🙁
   نه خدایی هوش و ذکاوتو میبینین … 😀
   آرامش رفته؟
   میگم سودا رو هم صدا کنید بیاد اون پایین تنها مونده بود طفلی 🙁
   آرامش و غزال بیاید دیگه مرحله ی آخر چیه ؟ بعد از گلهای قالی و خیره شدن به نقطه؟
   راستش میخواستم بگم جواب قطعی کدوم مرحله ست 😉
   دوستان جز دو سه تا شکل خنده و لبخند و ناراحتی و چشمک ، دیگه شکلک دیگه ای نمیشه بذاریم اینجا؟ انا هیچکدوم حالت منو نشون نمیده آخه … چی کنم؟

  • Mahy :
   21 خرداد 93

   دوستای عزیزم من که رفتم استراحت کنم.
   شب همتون خوش.
   البته یه چن روزی نیستم ولی برمیگردم.
   منو از یاد نبرین.
   بای بای

  • غزال :
   21 خرداد 93

   ولى مهسا اينجا باهات مخالفم..اوشون هى بايد بگه..من نبايد زياد بگم..ى وقتايى فقط …ههههه..چقد زور گو ام !!!!
   اسم آرامشم بيخيال نميگه ديگ…آرامش بيا اصن معاوضه..تو اسمتو بگو تا منم اسم واقعيمو بگم..

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   مهسا وقتی بزرگترت بهت میگه نگو خانوم بگو چشم.باریکلا دختر خوب. 😉
   واسه واتس آپم به خاطر اینکه گوشی همیشه دم دسته گفتم.وایبرم میشه.
   مرد باید واسه همه جذبه داشته باشه اما واسه خانومش کمتر.با جذبه بگه خانوووم من دوست دارما.بگو خب.

  • مهشاد :
   21 خرداد 93

   مهسا میبینی با چه رنجی میام با گوشی تمام اون متن رو هم دونه دونه نوشتم .
   ترکوندیم پستو!!!تازه من امتحان دارم پس چی وگرنه که..
   فاطمه یاس ممنونم
   ادمین تشکر

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   مهیا خانم حالا یه ربع دیرتر برید استراحت بفرمایید مادر بزرگ
   دیگه واقعا عین مادر بزرگا شدیدا میرین زود میخوابین
   ای بابا اینجا همه بدلی هستن که … فک کنم فقط من اینجا اینجوری ام … عاه … عین کف دست … صادقانه با همون شخصیت واقعیم اومدم
   نه غزال جون من تازه ازین حرکتای تو خیابون هم اصلا خوشم نمیاد … خانمه دستشو میده به اوشون یا اوشون کیف خانمشه میگیره … واااای بدنم مور مور میشه … چقد مردم جلفن

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   Mahy خانم
   شبت خوش و امتحاناتون رو خوب بديد.. بيادتون هستيم
   فاطمه ياس
   موافق وايب و واتس آپ هستم.. ولى چه جورى شماره بديم. ؟؟
   بچه ها اسم منو بى خيال همون آرامش.. باشه ؟؟

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   مهسا من کلا متوجه شدم تو چه مردی میخوای!!
   اصغر قصاب!! 😐 😀 اوشون همینجوریه که میگی!
   ( به اسم و شغل خاصی توهین نشه.مثال بود و شوخی)
   (

  • Mahy :
   21 خرداد 93

   مهسا جان شما یکم دیر اومدی.
   ضمنا مهسا جان منم اصلی و واقعی هستم مث خودت…. عین کف دست صاف صاف…. تنها نیستی خانوم…

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   دوستان چرا با کامپیوتر نمیاید؟ گوشی دیوونه میکنه آدمو … منم زمان طفولیتم با گوشی میرفتم نت … اما کامپیوتر راحت تره
   فاطمه یاس خانوم … نچ … عادت کردیم دیگه … فاطمه یاس جون خواستید میگم جناب آقا سهیل آقا ایمیلمو بدن به شما شماره هاتونو بدید با وایبر وصل بشیم …
   اونجوری که دوست دارم اما مثه پسرای امروزی خوشم نمیاد … مخصوصا اونایی که عسیسم و عجقم میگن … وااااااااای حالم بد میشه

   • Admin :
    21 خرداد 93

    نه کسی وایبر بازی نمیکنه.

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   فاطمه یاس نخیرم … نه دیگه تا اون حد … تازه اوشون من باید یکمم شیطون باشه، ازونایی که تو کل کل باهاش کم بیاری 😉 … پسر مظلوم و گوشه گیر به درد لای جرز دیوار میخوره … منم که اصلا نمیتونم آدمای ساکت رو تحمل کنم حوصله م سر میره پیششون بشینم

   • Admin :
    21 خرداد 93

    مهسا خانم خواهش میکنم انقدر شلوغ نکن.
    باور کن مشغله من زیاده و پشت سر هم کامنت میاد و از اونجا که دوست ندارم کسی منتظر بمونه تائید میکنم.
    به زودی مکانی برای آتیش سوزوندن همه تون فراهم میکنم.

  • Mahy :
   21 خرداد 93

   آرامش جان عزیزم خرداد امسال اولین سالی هس که امتحان ندارم.
   قبلا گفته بودم دیگه دارم واسه پایان نامه ارشدم میرم آزمایشگاه و روی موضوعم کار انجام میدم.
   تازه دارم میفهمم خرداد یعنی چی…………

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   چشم .. دوستان من نیستم … آقا سهیل اجازه نمیدن 😀
   چرا ؟ خوبه که اینجوری مزاحم شما هم نیستیم
   ولی دوستان قبول دارید اینجا کیفش بیشتره؟

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   مهسا تو نت کار داشته باشیم که با کامپیوتر میایم.اما واسه حرفای عادی که توی طول روز زده میشه یا جک و ابن چیزا به نظرم واتس آپ راحت تره.هروقت پیام بیاد همون موقع میبینیم.
   آرامش هر کی خواست میتونه شماره شو به ایمیل یکی از خودمون که از ادمین میگیره بفرسته.

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   مهسا. Mahy
   ,دستتون درد نکنه.. يعنى من اصلى و واقعى نيستم ؟؟
   من هم عين کف دستم.. اينا نگا.. تازه مگه اسم دوم نداريم.. خيلى هم خوبه..
   من شماره به فاطمه ياس ميدم گروه درست کنند آخه رئيس هستند.. 🙂
   , فاطمه ياس خود دانى و ادمين.. ببينم چه ميکنى رئيس.. 😀

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   بفرما فاطمه یاس خانم
   بعد میگید اشک نریز … چقد جناب ادمین بزرگوارن … واقعا آدم باید دریا تو چشماش جمع بشه نه اشک 😀
   من شرمنده م …

  • غزال :
   21 خرداد 93

   وايبر خوب بودااااا..
   منم پايه بودم..

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   اونجوری باید هر دفه یه تاپیک پیدا کنیم واسه بحث اما اینجوری آقا سهیل زحمت تاپیک رو میکشه دیگه 😀
   هر وقت دادید من ادد میکنم … با وایبر دیگه

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   منکه حاضرم. به اجازه کسى احتياج ندارم.. چشمم نمى گم..
   باز بعضى ها دارن تابلو ميشن ها.. غزال کجايى.. اى بابا.. 😀

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   مهیا جون آره عزیزم توهم عینه خودمی …
   آرامش منم دوتا اسم دارم اما دوتاش هم واقعیه
   آرامش بین مهناز و مینا و مهتا کدومی؟ بهت میاد یکی ازینا باشی
   همینجوری گروه گروه میگم تو حذف کن تا برسیم نیمه نهایی بعدشم که فینال

  • غزال :
   21 خرداد 93

   مهسااااا…
   باز دوباره شروع نکن…عه…دلم بهت گرم شده بودا…از دست تو..اشکاتم پاک کن…
   دوستان بريم بخوابيم به نظرتون؟؟

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   آرامش من اصلا نفهمیدم با من بودی خیالت راحت 😀
   ولی یه چند روز بود ترک کرده بودم حواستون بود؟
   من آخه دلم نمیاد اینجا رو نیام دیگه 🙁

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   خب رییستون میخواد بحث رو جمع بندی کنه 😀
   مهسا بگو چشم هرچی میگم.عه…وایبر نع.واتس آپ.تا دو سه روز آینده منتظر ایمیل هاتون هستم.
   از آرامش یاد بگیرید.آفرین.تمام

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   آقا سهیل تازه داشتیم اسم آرامشو پیدا میکردم 🙁
   باشه میریم میخوابیم
   آرامش من ول نمیکنم تا اسمتو نفهمم
   میگیرم فاطمه یاس ایمیلتو از آقا سهیل
   غزال بالاخره نگفتی مرحله ی جواب مثبت کدوم مرحله ست 😀
   شب همگی خوش
   خوابای خوب خوب ببینید

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   فاطمه ياس
   منکه هستم.. غزال هم هست… مهسا که دل نمى کنه.. تابلو.. تازه خوب شده بودا.. بمونه همينجا پيشه….
   خوب پس اوکى شد بگيد شماره بفرستم براتون..

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   اینجا هم میایم مهسا.گریه نکن.
   غزال تو هم مثه مهسا و آرامش دختر خوبی باش و شماره تو بفرست.

  • غزال :
   21 خرداد 93

   اوکى فاطمه ياس جون… منم موافقم..فقط بگو ايميلتو بهمون بد ديگ..
   مهسا فردا بهت ميگم مرحله بعدو
   شبتون بخير: )

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   آرامش تو اسمتو به ما نمیگی شماره میدی؟
   آره به این شرط که اینجا هم بیایم میام
   فعلا شب بخیر

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   فاطمه ياس
   مهسا با وجود تابلو بودنش حرف خوبى زد و منو متحول کرد… من پشيمون شدم.. شماره نمى دم… ممنون مهسا منو آگاه کردى.. 🙂
   غزال
   ندا, مهيا. مهشاد. فاطمه ها…
   گر چه من انصراف دادم..
   مهسا.. نترس اينجا هم مىومديم… 😐

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   کاش شکلک عصبانیم داشتیم!
   آرامش حالا که متحول شدی هر از گاهی ایمیلتو چک کن.دق دادی منو تو دختر! 😐
   الان مهسا میاد باز میخواین کری بخونین.نکنید دیگه.
   مهسا جون اسمشو بعدا بهت میگه.باشه؟
   گیر دادن و کل کل ممنوع لطفاااا.

  • غزال :
   21 خرداد 93

   دوستان عزيز

   من ديشب موقع خواب تصميم گرفتم امروز بيام بگم نظرم عوض شد..منم نيستم..ولى اگه شما ساختين يادى هم از من بکنين
   راستش ديشب هم خوابالو بودم هم داستم لجبازى مى کردم. 🙂 .بعدش ى فکرايى کردم که پشيمون شدم

  • fatemeh :
   21 خرداد 93

   سلام غزال جوووووووووون.آخر این مرحله ی بعدشو به ما نگفتی آمادگی داشته باشیمااااا!!!!!!!

  • MOSLEM :
   21 خرداد 93

   دوستان ببخشید من دخالت در گفتگو تون میکنم. آقا نه واتس آپ نه ووو . ادمین عزیز خودشان گفتند که یک روم میسازند .اونجا آتیش بسوزونید.ولی فعلا در دادن پست ها یکم مراعات کنید.

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   آؤامش و غزال
   منم همین الان تصمیم گرفتم بگم خیلی لوسید
   فاطمه یاس جون اینا که نمیان ولی اگه دوباره تصمیم گرفتید باشه من هستم

  • غزال :
   21 خرداد 93

   فاطمه به وقتش میگم صبر کن…
   چشم آقا مسلم شما گفتی دیگه همه رعایت میکنن..
   مهسا ؟؟؟ لوس؟؟؟من؟؟خخخخ
   عزیزم دلیل دارم که میگم نمیام..شما بسازید

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   خانوم های عزیز کلا واتساپو فراموش کنید.
   همینجا هرچقدر میخواین حرف بزنید تا روم ساخته بشه. 😉 🙂

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   مهسا
   آؤامش??
   من لوسم..? عه. ..
   خانم شما منو رو آگاه کرديد.. ولى نه شماره و نه وايبر.. بقول آقا مسلم مى صبريم تا روم اينجا راه بيفته..
   مهسا و غزال و فاطمه ياس.. تو روم چه. کنيم ما.. 🙂
   البته با ساير دوستان.. خياى دلم ميخواد ببينم اونجا.. مدير و معاون و ناظر و… کيا ميشن.. از دخترا… يا پسرا..

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   اشتباه شد
   منکه ازاول هم گفتم اینجابهتره اما مشکلی هم با شماره دادن به شما نداشتم
   رئیس که فاطمه یاسه معاون هم خودمم
   بقیه سمت ها رو بین خودتون تقسیم کنید

  • غزال :
   21 خرداد 93

   آره آرامش جون اونجا هیچ کسم نیس بیرونمون کنه…تازه آمار کامنتارو بگو…تو هرپست نهایتا 10_15 تا میشه..خخخخخ
   رئیسه دخترا که فاطمه یاسه چون هم از همه بزرگتره هم باتجربه تره هم مامانه…
   بقیه چیزا هم نمی دونم انتخاب کنید..

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   البته مهیا بزرگتره ها.اما خب من این مسیولیت خطیر رو میپذیرم. 😀

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   غزال 10 – 15 تا؟!!!!!!!!!
   2 تا نهایتا 3 تا خیلی بشه 4 تا

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   فاطمه ياس که در رياستشون شکى نيست.. البته خود دانند و جناب ادمين.. ايشون منتخب ما هستند با 100% آرا…
   مهسا.. اصلا تو رو بخاطر اين تواضع و فروتنيت دوست دارم.. مطمئنى معاون بشى خوبه ؟؟ تعارف نکنى ها.. مديونى.. ميخواى بشو رئيس.. هان.. نظرت.. ؟؟
   خلاصه تو رو در وايسى قرار نگيرى.. تو هم خجالتى. 😐
   من همون عضو ساده برام کافيه.. والا… در کنار شما خوش ميگذره.. هر جا باشه آره غزال… فکر کنم ادمين حوصلش سر بره کسى نيست گير بده و دمپايى پرت کنه و با کمربند تهديد کنه.. تازه چوب درخت آلبالو پيدا کرده بودا.. .. بدون ما چه شود.. 😐

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   غزال بذار یه تحقیق کنیم شاید خوب بود 😀
   آقا سهیل هم جای بابات ، خوبه دیگه :Dشون زیاده واسه همین ایشون رو گذاشتیم نظارت کنن
   ولی فاطمه یاس جای منو به کسی ندیا … من معاونم … پارتی بازی اینا هم نداریما من معاون هستم

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   عه کامنت من قاطی شده
   گفتم مهیا خانم مشغله کاریشون زیاده واسه همین گذاشتیم نظارت کنن
   آرامش جون ممنون که درکم میکنی … فداکاریه و هزار دردسر … بالاخره مسئولیت سختیه و از دست من برمیاد… گفتم یوقت بیفته دست یکی دیگه درست انجام نشه بعد من که باید انجامش میدادم بمونم زیر دین شما ، واسه این خودم دست بکار شدم
   حضار : دست … جیغ … بلند شدن وایستادن
   من :خواهش میکنم … بفرمایید بشینید … کاری نکردم
   آرامش اونوقت پستا دیدنی میشه … آقا سهیل هم ساعت 9 شب میرن میخوابن 😀

  • مائده :
   22 خرداد 93

   یعنی اینجا همون سایت دوستی هاست عایااااااا؟؟؟ 😀

   سیر تحول در کامنتا در این چندماه کاملا مشهوده 🙂
   همگی خسته نباشین 😉

   • Admin :
    22 خرداد 93

    یعنی میخوای بگی سر نمیزنی! 😐
    برو خاله من خودم کلاغ واکس میزنم!

  • مائده :
   22 خرداد 93

   فقط میتونم شغل جدیدتونو بهتون تبریک بگم 🙂
   بلاخره زندگی خرج داره..
   محل ما کلاغ زیاد داره کارتتونو بدین تبلیغتونو کنم بیان پیش شما.البته امیدوارم کارتون خوب باشه آبرو من نره.

   • Admin :
    22 خرداد 93

    یه فیلمی هست به اسم هیس! مائده ها سکوت کنند لطفاً
    دوست دارم با جوجه تیغی ماسک صورت براتون بسازم.

  • غزال :
   22 خرداد 93

   مائده جون
   برو تاريخ کامنتارو بخون..
   دقيقا از اون موقعى که من اومدم ايجا انقد رونق گرفته…
   ههههههه
   خخخخخ

   • Admin :
    22 خرداد 93

    دستت مگه نسوخته؟ میای نت چیکار؟ برو تا اون یکی دستت رو هم نسوزوندم.

  • مائده :
   22 خرداد 93

   فک کنم شما بهترین شاگرد دوران تحصیلتون بودین. چون ی چیزی ک یاد بگیرین تا قرن ها ازش استفاده میکنید. انقدر میگین تا بپوسه.. فیلمای جدید اومده مث زندگینامه ی لنگی ها.. یا چ تیمی چوبله میشود؟! یا لنگ ها سوراخ ترین هستند، یا سوراخپولیس رتبه چندم فیفاس! ندیدین؟
   پس تو کار شکار جوجه تیغی هم رفتین! چقد کار میکنید شما.دیگ محل ما جوجه تیغی نداره ولی کلاغ و خواستین تعارف نکنید.
   آرزو بر ادمین ها عیب نیست 🙂

   • Admin :
    22 خرداد 93

    فرصت بحث با مونث جماعت فراهم نیست. پوزش 😉

  • غزال :
   22 خرداد 93

   چرا سوخته….ولى از اونجايى که من خىلى فداکارو از خود گذشته ام…. ميام اينجا رنگ و بوى زندگى بگيره.. 🙂
   ضمنا جفت دستام باهم سوخته.. 🙁

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   سلام مائده جان
   شما هم اومدين.. اى جان
   حالا منظورتون اين بود خوب شده يا بد ؟؟ 😐
   غزال…
   رونق ؟؟ اعتماد بسقف چى ميگه!! جاى مهسا خالى..
   حالا بزار ببين مائده تعريف کرده يا طعنه زده بعد ذوق کن..

  • مائده :
   22 خرداد 93

   غزال رونق ک داشت منظورم مبحث مورد بحث بود 😉
   همین طوری ادامه بدین تا یه کشور مستقل تشکیل بدین 😀 با این کامنتایی ک تو این پست خوندم قابلیتاتون بیشتر از این حرفاس. حتما ی جایی رو توی این سایت برا خودتون دست و پا کنید 🙂 [گل]

  • مائده :
   22 خرداد 93

   والا منم داشتم با خانم ها صحبت میکردم .

   انقدر کامنتای منو تحریف کردین ک ب کلاغ واکس زنی افتادین دیگ. عبرت بگیرین از گذشتگان..

   فاطمه یاس نیستی؟ 🙁 دلم برات تنگ شده بود اومدم دو دقیقه ببینمتاااا..

  • غزال :
   22 خرداد 93

   آرامش من رونقو شوخى کردم..
   مهسا؟؟؟فک نکنم ى چن روزى بياد…
   مائده جون خيلى دوست دارم..خيلى جواباى خوشگلى دادى..با اينکه خودم آبيم ولى کيف کردم…رئيس کم آورد انگار.. پيچوند..خخخخخ

   • Admin :
    22 خرداد 93

    خوشبختانه ایشون کمتر میاد تو سایت برای همین من اعصابم آرومه.
    شما هم از رودخانه زلال قورباغه نگیر.

  • مائده :
   22 خرداد 93

   سلام آرامش 🙂

   ن تعریف کردم از شماها 🙂
   قبلنا ک ما میومدیم بحثامون همش فلسفی بود و هی را برا از نلسون ماندلا خدا بیامورز تقدیر نامه میگرفتیم 😀 فاطمه یاس یادشه 😀

   غزال ایشالا زود ِ زود دستات خوب میشه هی چپ و راست میای کامنت میزاری 😉

  • مائده :
   22 خرداد 93

   همیشه اعصابت آروم باشه ادمین. والا

   غزال فدایی داری. آبیی؟؟ اِممممم….فدا سرت.. اومدم ی چیزی بگم دیدم ارزش نداره ب تحریف شدن 😉

   رئیس کیه؟ ادمینه؟ رئیس شده؟ چ کارا ..
   ولی مدلش همینطوره.. عجیب نیس 😀

  • غزال :
   22 خرداد 93

   ينى ماالان زياد ميام شما اعصابت نا آرومه..اينه رسم مهمون نوازى…ضمنا ما فقط ماهيگيرى ميکنيم…
   مائده جون ممنون عزيزم من با اين دست مجروحم بازم انجام وظيفه ميکنم و ميام..خخخخ

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   سلام مایده جون.
   دل منم تنگیده بود برات…اما دیگه منم یکم مشغلم زیاد شده و باید کمتر به سایت سر بزنم.
   بحث نلسون ماندلا بود به نظرم بهتر بود. 😉
   دوستای خوبم، خوش باشبد. 🙂

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   غزال مهسا چرا چند روز نمياد ؟؟
   فاطمه ياس.. مائده..
   اگر نلسون ماندلايى خوبه ما هم ادامه اش بديم… يعنى اونموقعه بهتر بود.. آره.. 😐

 5. fatemeh* :
  20 خرداد 93

  تمام شهر یک طرف …..تو یک طرف
  خیالت تخت!
  من طرف تورا به مردم این شهر نمی دهم
  .
  .
  .
  به شوخی گفتم برو نمیخوامت خندید و رفت …ات زمان فهمیدم شوخی من حرف دلش بود!
  .
  .
  .
  تو هن برو…..
  تا مبادا از انهایی که مرا تنها گذاشتند جا بمانی.
  .
  .
  .
  خیالت همیشه هست ….
  اما امروز دلم خودت را میخواست نه خیالت را…!!

 6. آرامش :
  20 خرداد 93

  نوشتم (دوستت دارم…
  پرانتز را نبستم., بگذار….
  اين حقيقت تا ابد جريان بيابد..
  ♥♥♥
  خسته ام از تو نوشتن!!!
  کمى از خودم مى نويسم….
  اين. (( منم )) که دوستت دارم….

 7. مهدی :
  20 خرداد 93

  روزی مجنون از سجاده شخصی عبور کرد مرد نمازش رو شکست و گفت:مردک در حال راز و نیاز با خدا بودم چرا این رشته را بریدی؟؟؟؟؟
  مجنون لبخندی زد و گفت:عاشق بنده ای هستم تو را ندیدم چگونه توعاشق خدایی وو مرا دیدی؟؟؟؟؟

  • اعظم :
   20 خرداد 93

   یک شبی مجنون نمازش را شکست
   بی وضو در کوچه لیلا نشست
   عشق آن شب مست مستش کرده بود
   فارغ از جام الستش کرده بود
   سجده ای زد بر لب درگاه او
   پر زلیلا شد دل پر آه او
   گفت یا رب از چه خوارم کرده ای
   بر صلیب عشق دارم کرده ای
   جام لیلا را به دستم داده ای
   وندر این بازی شکستم داده ای
   نیشتر عشقش به جانم می زنی
   دردم از لیلاست آنم می زنی
   خسته ام زین عشق، دل خونم مکن
   من که مجنونم تو مجنونم مکن
   مرد این بازیچه دیگر نیستم
   این تو و لیلای تو … من نیستم
   گفت: ای دیوانه لیلایت منم
   در رگ پیدا و پنهانت منم
   سال ها با جور لیلا ساختی
   من کنارت بودم و نشناختی
   عشق لیلا در دلت انداختم
   صد قمار عشق یک جا باختم
   کردمت آوارهء صحرا نشد
   گفتم عاقل می شوی اما نشد
   سوختم در حسرت یک یا ربت
   غیر لیلا برنیامد از لبت
   روز و شب او را صدا کردی ولی
   دیدم امشب با منی گفتم بلی
   مطمئن بودم به من سرمیزنی
   در حریم خانه ام در میزنی
   حال این لیلا که خوارت کرده بود
   درس عشقش بیقرارت کرده بود
   مرد راهش باش تا شاهت کنم
   صد چو لیلا کشته در راهت کنم.

  • آرامش :
   20 خرداد 93

   ممنون از شما هر دو متن زيبا بود ♥

  • مهدی :
   20 خرداد 93

   ليلی گفت: موهايم مشكی ست، مثل شب، حلقه حلقه و مواج،
   دلت توی حلقه های موی من است.
   نمی خواهی دلت را آزاد كنی؟
   نمی خواهی موج گيسوی ليلی را ببينی؟
   مجنون دست كشيد به شاخه های آشفته بيد و گفت: نه نمی خواهم،
   گيسوی مواج ليلی را نمی خواهم.
   ليلي گفت: چشمهايم جام شيشه ای عسل است، شيرين،
   نمی خواهی عكست را توی جام عسل ببينی؟
   شيرينی ليلی را؟
   مجنون چشمهايش را بست و گفت: هزار سال است عكسم ته جام شوكران است، تلخ.
   تلخی مجنون را تاب می آوری؟
   ليلی گفت: لبخندم خرمای رسيده نخلستان است.
   خرما طعم تنهایی ات را عوض می كند.
   نمی خواهی خرما بچينی؟
   مجنون خاری در دهانش گذاشت و گفت: من خار را دوستتر دارم.
   ليلی گفت: دستهايم پل است. پلی كه مرا به تو می رساند. بيا و از اين پل بگذر.
   مجنون گفت: اما من از اين پل گذشته ام. آنكه می پرد ديگر به پل نيازی ندارد.
   ليلی گفت: قلبم اسب سركش عربی ست.
   بی سوار و بی افسار.
   عنانش را خدا بريده، اين اسب را با خودت می بری؟
   مجنون هيچ نگفت.
   ليلی كه نگاه كرد، مجنون ديگر نبود؛ تنها شيهه اسبی بود و رد پايی بر شن.
   ليلی دست بر سينه اش گذاشت، صدای تاختن می آمد…

 8. مدیا :
  20 خرداد 93

  ممنون از این پیامک هایی که گذاشتین

 9. mahshad :
  20 خرداد 93

  عاشقانه ای با خدا
  پس از آفرینش آدم خدا گفت به او:نازنینم آدم با تو رازی دارم!
  اندکی پیشتر آی!
  آدم آرام ونجیب آمد،پیش
  زیر چشمی به خدا می نگریست
  محو لبخند غم آلود خدا!
  دلش انگار گریست!
  نازنینم آدم
  (قطره اشک ز چشمان خداوند چکید)
  یاد من باش !که بس تنهایم!
  بغض آدم ترکید!
  گونه هایش لرزید!
  به خدا گفت:
  من به اندازه گل های بهشت
  نه
  به اندازه عرش
  نه
  من به اندازه تنهاییت،ای هستی من
  دوستدارت هستم!!
  آدم،کوله بارش برداشت،خسته وسخت قدم برمی داشت
  راهی ظلمت پرشور زمین
  طفلکی بنده غمگین آدم!
  در میان لحظه جانکاه هبوط
  زیر لبهای خدا باز شنید:
  نازنینم آدم!
  نه به اندازه تنهایی من
  نه به اندازه عرش،نه به اندازه گل های بهشت
  که به اندازه یک دانه گندم،تو فقط یادم باش!!نازنینم آدم!نبری از یادم…

  • مهسا :
   20 خرداد 93

   مهشاد جون متنتو خوندم
   خیلی زیبا بود
   مخصوصا وزن و آهنگش یه حس خوبی میده
   ممنون

  • mahshad :
   20 خرداد 93

   همین طوره
   خواهش میکنم عزیزم

  • زهرا :
   20 خرداد 93

   مهشاد جان
   متنتون بسیار عالی بود
   ممنون از شما 🙂

  • mahshad :
   20 خرداد 93

   خواهش میکنم
   راستی زهرا جون ما بازم منتظر مطالبتون هستیما
   توپست تبریک روز جوان این بخششو از نوشته هات خیلی دوست داشتم:
   خدایا مگر تو ببخشی وگرنه میدانم که آنچه کرده ام،هرگز زیبنده بندگی من و خدایی تو نبوده

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   خیلی خوب بود مهشاد جون…مرس عزیزم

  • زهرا :
   20 خرداد 93

   مرسی مهشاد جون لطف داری
   ولی از بالا دستور رسیده که دیگه متن های طولانی نفرستم
   من نمیدونم جواب این همه طرفدار رو کی میخواد بده 🙁

  • Mahy :
   20 خرداد 93

   مهشاد جان بابت متن زیبات ممنون.
   زهرا جان منم منتظر متنهای زیباتم.
   عزیزم حالا شما بنویس اجازشو از مقامات بالا میگیرم. 😉

 10. h@di :
  20 خرداد 93

  تعداد دقیق مژه هایت را میدانم
  تعجب نکن، مگر زندانی، کاری جز شمردن میله های زندانش دارد؟
  خیلی حرف زیبایی بود آدمین به خدا تکی

 11. اعظم :
  20 خرداد 93

  ای دوست
  تو همان شقایق معروف شعر سـهـرابـی!
  تا تو هستی زندگی باید کرد…

 12. غزال :
  20 خرداد 93

  ایستگاه اتوبوس … منم و انتظار و ابهام رفتن …!
  اتوبوس ها می آیند و می روند …
  بگو به من ؛ کدامیک مرا به مقصد “تو” می رساند ؟!!

  • غزال :
   20 خرداد 93

   از تــــو کــــه حــــرف مـــی زنـــــم
   یـــک جــــــور *خــــــــوبــــــــــی*
   حـــال مـــن* بــــــــد *مـــی شــــود !

  • غزال :
   20 خرداد 93

   گاهي ارزش واقعي يک لحظه را …
   تا زماني که به يک خاطره تبديل نشود- نمي فهميم …
   چقدر دردناک است جمله ی : ”يادش بخير”.

  • mahshad :
   20 خرداد 93

   غزال جان قشنگ بودن ممنون
   “یادش بخیر”

 13. MOSLEM :
  20 خرداد 93

  اجازه آقا
  من تازه آمده ام
  هنوز نمی دانم روی کدام نیمکت بنشینم
  توی کدام کتاب دنبال ردپای صداقت بگردم!
  من جا مانده ام در اولین برگ
  در اولین سطر”ای نام تو بهترین سرآغاز”
  شعر عاشقی هیچ حفظ نکرده بودم
  یک بار سالها دور، از رو خوانده بودم
  که پر از غلط های املایی بود
  نتیجه اش یک صفر بزرگ
  اجازه آقا
  من دوباره آمدم
  تا مهربانی دلم را با زندگی جمع بزنم
  ضرب در بی نهایت
  با دلهای شما تقسیم کنم
  من آمده ام
  تا یک مثنوی بلند عاشقانه را
  برای این کلاس از حفظ بخوانم
  فرصتی دوباره می خواهم

  • fatemeh :
   20 خرداد 93

   آخی..آقا مسلم؟؟خیلی قشنگ بود..من از این متنا خیلی دوست دارم,ممنون بسیار متشکرم

  • MOSLEM :
   20 خرداد 93

   .خواهش میکنم. اینم تقدیم به شما و مهیا خانوم.

   امشب کنار ماه یه ستاره کوچولو ولی زیبا و درخشان بود…..
   با خودم گفتم : حالا ستاره دلش برا ماه تنگ شده یا ماه. …… کمی نگاهشون کردم ….. با خودم گفتم شاید تفاوت بین کو چیکی و بزرگیشون باشه …… ولی بعد هر دو شونو دیدم .میدرخشیدن .انگار زمان انتظار پایان رسیده بود. منم یه لبخند زدم بهشون و گفتم :(مهم اینه که هر دو شون از با هم بودن و درخشنده بودن.لذت میبرن) (( مهم …دوست داشتنه))

  • Mahy :
   20 خرداد 93

   خیلی ممنون آقا مسلم.
   دستتون درد نکنه. خیلی زیباست.
   واقعا مهم دوست داشتنه ولی کمتر کسی پیدا میشه به ” دوست داشتن و دوست داشته شدن” اهمیت بده

  • MOSLEM :
   21 خرداد 93

   ممنون قابلی نداشت .آره مهیا جان امروزه فقط ازت یه عشق و یا یه احساس خشک میخوان .و دوست داشتن ….. که دیگه هیچ ………….. شده مثل تابلو دور زدن ممنوع . هیییییییییییییییییی

  • Mahy :
   21 خرداد 93

   به نظر من عشقی هم وجود نداره. هوس رو با عشق اشتباه گرفتن….

  • MOSLEM :
   21 خرداد 93

   مهیا جان درسته .امروزه عشق پاک خیلی کم شده
   ولی هست .هنوز عشق هایی هست که با این روزگار و این شرایط هنوز هم خوب پنجه در پنجه اند . و هوس که دیگه مثه یه خوره به جون عشق افتاده .ولی هنوز عشق رو از پای در نیاورده و هنوز پابرجاست.این ما هستیم که همه چیزو بد کردیم.

   (زیبا ترین عکس ها در اتاقهای تاریک ظاهر میشوند.هر گاه در تاریکی زندگی قرار گرفتی بدان که خداوندمی خواهد از توتصویری زیبا بسازد)

 14. Mahy :
  20 خرداد 93

  ممنون خیلی خیلی زیبا بودن.بازم مثل همیشه پرفکت.
  حرف نداری…..
  هیچی مث این جمله نیس (بیشتر مواقع پشت جمله “عیب نداره، مهم نیست“
  یه دل شکسته خوابیده)
  وقتی ناچاری بگی “مهم نیست”، دلت داغون شده و تیکه تیکه….

 15. sevda :
  20 خرداد 93

  🙁
  یه روز نبودم خوش بحالتون
  کلی با هم شوخی و بحث و بگو و بخند داشتین
  ایشالا همیشه شاد باشین 🙂

  • Mahy :
   21 خرداد 93

   عزیزم چرا ناراحتی؟؟؟
   اشکالی نداره نبودی درعوض بچه ها به یادت بودن
   ایشالا شمام شاد وسرحال باشی گلم.

  • مهشاد :
   21 خرداد 93

   سودا جات خالی بود واقعا
   ناراحت نباش…

 16. Neda :
  21 خرداد 93

  گاهی ادم میماند بین بودن یا نبودن!
  به رفتن که فکر میکنی اتفاقی می افتد که منصرف میشوی می خواهی بمانی..
  گاهی رفتاری میبینی که انگار باید بروی..این بلاتکلیفی خودش کلی جهنم است ..

  • fatemeh* :
   21 خرداد 93

   ندا جان عالی بودشده وصف حال من تو این سایت بلاتکلیف بلاتکلیفم 🙁

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   فاطمه جان تو چرا اینقدر مشکوک و مرموزی.میری میای…بلاتکلیف میشی!
   اگه دوست داشتی بگو چی شده عزیزم. 🙂

   • Admin :
    21 خرداد 93

    آره منم نمیدونم چه مشکلی داره خیلی مشکوکه. اینو خیلی وقت پیش هم بهش گفتم اما گفته به شما ربطی نداره!

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   به همین صراحت؟؟!
   آفرین فاطمه خانوم.میخوای به منم بگو.تعارف نکن. 🙂
   ایشاله از بلا تکلیفی در بیای خانوم مرموز. 🙂

   • Admin :
    21 خرداد 93

    نه به این صراحت بلکه معنیش همین بود. گفت دلیلی نمیبینم به شما بگم.
    خلاصه من فکر میکنم کتکش میزنن یا….
    دخالت نکن شما (به قول رحمان)
    برو بخواب دیگه سایت 4 صبحه. بای

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   درس میخوندم.
   به قول رحمان تقلبی!
   ایشاله حل میشه هرچی هست.
   بای

  • غزال :
   21 خرداد 93

   فاطمه جون منم کنجکاو شدم..ى مدت زياد مياى بعد نمياى!!!!بگو راحت باش..کى چى بهت گفته بلا تکليفى؟؟؟؟.
   البته اگه دليلي ميبينى که بگى بگوا…

  • Neda :
   21 خرداد 93

   یعنی منظورتون اینه که دوست دارین باشین ولی اینجا(تو این سایت) رفتاری میبینی که نباید باشی؟
   ذهنم درگیر شد حالا که حرفشو زدی میشه لطفا بگی؟

  • fatemeh* :
   21 خرداد 93

   ادمین مدیونی اگه تاییدش نکنی بذار فاطمه یاس جون ببینه
   من نگفتم به شما ربطی نداره.فقط گفتم دلیلشو نمیتونم بگم….نخواستن با نتونستن خیلی فرق داره…..سهیل خان یه بارم به شما سربسته گفتم اگه تیز بودی میفهمیدی منظورمو تازه الان که فکر میکنم میبینم دو بارسربسته گفتم موضوعو
   فاطمه جان اینجا جای گفتن مشکلات نیس جلو جمع زشته 😀 😉

  • fatemeh :
   21 خرداد 93

   فاطمه یاس میدونی که من اون فاطمه نیستم دیکه هان؟؟؟من فاطمه ی بی ستارماااا

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   fatemeh*
   کاش مشکلت حل بشه و اينجا بمونى کنارمون.
   بودنت باعث دلگرمى براى ماست. خانم کارى از دست من بر مياد در خدمتت هستم. .. 🙂

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   فاطمه ستاره دار!!
   اگه تو جمع نمیشه گفت پس خصوصیه.نمیخواد بگی اما امیدوارم همه چی همونی بشه که باید بشه. 🙂
   فاطمه بدون ستاره!!
   میدونم عزیزم.میشناسمت. 😉

 17. محمد :
  21 خرداد 93

  سلام به غزال مهسا فاطمه و آرامش خانوما مادمازدا….منو تو نظراتتون شریک بدونین.به نظر من هم باید با کاراتون هم با اس و از همه مهمتر جملات عاشقانه… این غزال خانوم تنها افتاده منم تنهام.

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   سلام
   غزال تنهاست ؟؟؟؟
   شما هم تنها هستى ؟؟؟؟
   غزال.. غزال… غزال ل ل ل ..
   بيا اينجا يکى کارت داره.. 😐

  • غزال :
   21 خرداد 93

   آقا محمد من نظر اسمی گفتم تنها افتادما…

  • غزال :
   21 خرداد 93

   آراااااامشششش….
   یکی به من شکلک عصبانیت بده..عه..
   هیچ کس تنها نیست…همراه اول..خخخخخ

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   آرامش ترکیدم از خنده 😀
   محمد آقا بحث دخترونه بود اما خوشحال میشیم نظر آقایون هم بدونیم درمورد عشق
   اما فک نمیکنم پسرا هم عاشق بشن ، میشن؟

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   غزال
   خوب من چکنم ايشون تو رو صدا کرد… 😀
   .مهسا…
   خخخخخ بيا ببينيم با غزال چکار دارن! ما خواهراشيم.. بايد باشيم.. 😀

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   آرامش 😀
   خیلی بامزه گفتی.
   غزال خونسرد باش.چیزی نشده که! 😀
   منم مادرشم!! 😐 باید باشم.

  • غزال :
   21 خرداد 93

   مهسا و آرامش منو اذیت نکنید اذیتتون میکنما..
   عه…

  • fatemeh :
   21 خرداد 93

   آرامش جون من چی؟؟؟من که جیک جیک میکنم برات, نیام؟؟

  • غزال :
   21 خرداد 93

   فاطمه یاس جون؟؟؟؟شما هم؟؟؟ای بابا..خخخخخ
   مهسا خانم دیشبتو یادم نرفته تابلو شده بودی مثل ابر بهار اشک می ریختی واسه……
   ندا راست میگفت تو نفوذی هستی….رئیس جان (فاطمه یاس) تکلیف بااین نیروی نفوذیه ستون پنجم چیه؟؟؟؟؟حکم تیرشو داریم یانه؟؟! ! 😀 ههههههه
   آرامش جان شما یکی باشه طلبت تا بوقتش.. ! 😀 😉

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   غزال بذار یه تحقیق کنیم شاید خوب بود 😀
   آقا سهیل هم جای بابات ، خوبه دیگه 😀

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   غزال جان، اصولا استراتژی ما به شکلیه که هیچ ستون پنجمی نمیتونه بینمون نفوذ کنه.یپس مهسا از خودمونه و فقط یکم باید تعلیم ببینه!! 😉 😀
   مهسا دفعه دیگه تبعید میشی! 😐

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   بسه بسه
   چه ربطی داشت
   من واسه بزرگواری و زحمت کش بودن آقا سهیل اشک میریختم … عه
   حالا میتونید یچی بچسبونید به من؟ 😀
   حکم تیر دیگه چیه … مگه من چی گفتم … دوقطره اشک چه قابل که منو تیر بار کنید …
   غزال نذار به گوش مقامات برسونما … جوجه تیغی خشک شده و … بعله 😀
   آرامش شما هم بالا گفتی منم تنهام اما فک کنم چشمش غزالو گرفته 😀

  • غزال :
   21 خرداد 93

   مهسااااااا..
   اولا که کارتو توجیه نکن ..به هر حال تابلو شده بودی… 😐
   دوما نذار بشم نیروی سرکش بدون حکمه رئیس بهت شلیک کنم… 😀 😐
   سوما الان ایشون میاد این کامنتارو میخونه میگه ببین این مهساعه چقد بی جنبه اس 😀 ..با یکلمه حرف بی منظور چه شایعاتی درست کرده….همینو میخای؟؟هههههه

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   واى مهسا
   از دست تو.. چقد خنديدم… من که نگفتم. تنهام.. گفتم شمارو دارم. غزال سوزناک گفت… منم فک کنم چشش غزال رو گرفته..
   فاطمه ياس
   مامانش شما نبوديد ما خواهرا حواسمون بود تازه وسطشون نشسته بوديم فاصله رو رعايت کنن مگه نه مهسا. 😀
   fatemeh جان
   کجا بودى.. بيا خواهر.. بيا بعد برو دنبال لباس…
   غزال…
   من چى بپوشم حالا.. 😀

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   عه عه عه … چه رویی داری؟
   من شایعه درست کردم 😀
   آرامش بیا ببینم …
   اوشون خودشون میخواستن از تنهایی در بیان به من چه؟!
   نه مثه اینکه باید صدا کنم مقاماتو … بگم؟ بگم؟ عه چرا جلو دهن منو گرفتی … بذار بگم دیگه
   تازه شم نکته شو آرامش گرفت … به من ربط نداره 😀

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   غزال
   ديدى تو اين شلوغى ينفره چه زود ادمين رو گفت جاى بابات؟ حتما ولش کنى بمنم ميگه خانجون… و بقيه هم خواهرات… فاطمه ياس هم مامان شد حتما خودشم دختر 14 ساله… والا.. 😐
   به ادمين نمياد جاى باباى کسى باشه..مگه نه غزال جون… خوب شوخى بسه… غزال جان, مهسا.. فاطمه ياس و اون فاطمه جان… خوشحال شديم…. به اميد پيدا کردن سوژه بعد که من نباشم. 🙂
   غزال شوخى بودآ… 🙂

  • غزال :
   22 خرداد 93

   مهسا
   انقد مقامات مقامات نکن که ايشون خودشون ناظرن…
   آرامش
   آره ديدى چه خودشو کوچيک کرد بقيه رو بزرگ..
   و جفتتون منتظر يه تلافى سخت از طرف من باشيد..واى واى..فقط وايسيد ببينيد چه مى کنم…
   خخخخخ

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   آرامش وقتی فاطمه یاس مامان باشه خب ادمینم میشه بابا دیگه … پس چی بگیم ادمین جای برادر عروس؟ اونوقت سن برادر عروس با مامانش یکی باشه؟ مردم چی میگن؟ 😀
   آهان … میشه گفت ادمین داییه عروسه با مادر عروس دوقلو هستن 😀 خوبه،نه؟ 😀
   آرامش من ازین کارا نمیکنم … خوشم نمیاد برم وسط دو نفر بشینم بپامشون … چه معنی داره؟!

  • غزال :
   22 خرداد 93

   مهسا خانم فاطمه ياس مامان باشه آقا رحمان ميشه بابا…
   خوابت مياد مثل اينکه..

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   آقا رحمان خسته هستن مزاحم اوشون نمیشیم
   ادمین خوبه دیگه … خیلی هم دلت بخواد … بابا به این خوبی … والا
   ناشکری میکنی؟

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   منظور مهسا از نظر سن بود.اما خوابشم میاد انگار.! 😐

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   بله از نظر سن گفتم
   نه … من خوابم نمیاد که
   باز امشب همه تون نرید زود بخوابیدا
   آقا سهیل هم که تازه اومده خسته هم نیست بخواد هی هیس بده
   این محمد آقا گرخید غزال
   از بس خشنی تو دختر

   • Admin :
    22 خرداد 93

    تا آخر عادل هر یک ربع یکبار تایید میکنم.
    کمتر حرف بزنید دخترای خوبم.

  • غزال :
   22 خرداد 93

   من خشنم؟؟؟؟
   خخخخ..
   نخير ما اخلاق خوشمونو واسه اهلش رو مى کنيم..
   بعله… اينجورياس.

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   هر یه ربع؟!!!!!!!!!!!!
   بابای خوبی باشید به حرف بچه هاتون بها بدید … این بی توجهیا رو تربیت بچه ها تاثیر میذاره ها
   غزال: خواهرم نمیشه که همه رو د کنی منتظر شاهزاده و اسبش بشی … بقیه رو هم یه سنجش بکن شاید خوب بود حالا 😉

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   غزال من کی خودمو کوچیک کردم؟
   سنمو کوچیک کردم منظورته دیگه؟

  • غزال :
   22 خرداد 93

   بچه ها من امشب ديگه نميام شما مشغول باشيد…
   دستم خيلى داره اذيتم ميکنه……..
   البته دارم از دور نگاتون ميکنما 🙂

   • Admin :
    22 خرداد 93

    آخیییییییییش یکیشون رفت.

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   غزال جان
   من معذرت ميخوام خواهرم.. خواهشأ تلافى نکن.. باشه.. باشه.. ممنون ديگه تکرار نميشه.. قول.. 🙂
   مهسا.. تو خوشت نمياد.. تو کل سايت رو مى پايى …والا.. چه مظلوم نمايى ميکنه حالا.. خواهرمى من تو رو ميشناسم..
   فاطمه ياس
   بنظر منم خوابش مياد.. بدجور….
   غزال
   من اهلشما.. برام رو کن اون اخلاق خوشتو.. خواهرم.. 🙂

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   غزال به لج ادمینم شده بمون
   ادمین از درجه بابا به بابابزرگ ارتقا یافت
   والا پدربزرگ من یه وقت نوه ها باهم حرف بزنیم میاد میشینه پیش ما با ما حرف میزنه … این آقا سهیل دیگه نوبره
   غزال جونم دستت چی شده ؟ نکنه داشتی چای میاوردی سوخته؟

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   آرامش؟ !!! من کجا کل سایت رو می پایم؟
   مظلوم نمایی نیست خواهر … حقیقته
   از پاییدن مردم خوشم نمیاد … شاید یه حرف خصوصی داشته باشن … والا … عه

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   غزال
   استراحت بهش بده بهتر بشه اگر تو برى فاطمه ياس هم که نيست.. مهسا بيا ما هم بريم ادمين رو ذوق زدش کنيم.. نظرت ؟؟

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   دست غزال چی شده؟
   فاطمه یاس که نرفته!!!
   بنظرت اونجوری یهو وپرایز میشه هول میکنه جوون مردم یه بلا ملایی سرش میاد
   یکی یکی بریم فک کنم بهتره 😀

  • غزال :
   22 خرداد 93

   اين دوستان عزيز نميذارن
   مهسا
   دستم چايى که نه کترى آبجوش چپه شده روش.. 🙂
   آرامش
   حالا که اين همه شيطونى کردى ببخشمت؟؟ باشه چون تويى عفو شدى..ضمنا شما تا حالا بداخلاقى ازمن ديدى خانم؟؟؟منظورم از اخلاق خوش چيز ديگه بود که به درد شوما نمى خوره عزيزکم….هههههه

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   وااااااای
   حواست کجا بود پس؟
   منم دستم دوهفته پیش سوخت … داشتم فر رو روشن میکدم گاز رو زیاد باز نگه داشتم فندک رو که زدم آتیش زد تو بیرون … صورتم چیزی نشد اما دستم زیر فر بود کلی سوخت
   نمیدونم چقد و چجوری سوخته دستت ولی زیر آب ولرم ( سرد نه آ) بگیر هم التهابش از بین بره هم تاول نزنه … پوست خیار هم خوبه بذاری روش
   آرامش 😀 اخلاقای مخصوص اوشون رو گفتن باهوش جان

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   فاطمه ياس چراااا ؟
   راستش منم.. 😐
   غزال نه نديدم ازت..
   عه.. حالا بگو شايد بدردم خورد.. بگو ديگه. 😐

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   ای وای غزال پس دستت خیلی سوخته؟؟!
   اون دفعه حرف تو حرف شد یادم رفت بپرسم.
   از اون موقع تا الان درد داره هنوز؟؟
   دکتررفتی دیگه؟…مواظب باش عزیزم.آخه تو رو چه به چایی ریختن بچه؟؟؟!!! 😀 😉

   • Admin :
    22 خرداد 93

    دیدی گفتم خواستگار اومده براش!

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   منم گفتم که اگه خواستگار واسش نیاد عجیبه!
   الان مهسا سه تا دختر منظورت خودت و غزال و آرامش بود؟! 😐
   آرامش ، نمیدونم چرااااا! 🙂

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   مهسا تجویز مامان بزرگی نکن. 😀
   البته آب ولرم مایل به خنک خوبه اما برای لحظه اول.بعد باید بری دکتر هم پماد میده هم ممکنه عفونت کن.خودم سابقه دارم! 😉

  • غزال :
   22 خرداد 93

   آفرين مهسا تو گرفتى چى ميگم..
   آرامش به دردت ميخوره ولى به وقتش بهت ميگم… 🙂
   فاطمه ياس جون
   بعله دکتر رفتم ى سرى پماد داد وگف پانسمان کنم….ى بار مثلا خواستم خودمو تحويل بگيرم چايى تازه دم بخورم..خخخخخ
   ادمين
   واسه خواستگارا من چايى نمى برم…نه اينکه سينى سنگينه مى ترسم چاييا بريزه رو داماد بعد منم بشينم بهش بخندم..والا..خخخخخ

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   فاطمه ياس
   بچه ؟ کى ؟ همين غزال ؟ رمبو خودمون ؟ مزاح ميکنيد بچه ه ه ؟
   جناب ادمي خواستگارى دوست دارنا.. همش گير دادن.. غزال نکنه به ادمين گفتى و از ما پنهون ميکنى ؟
   مهسا
   ما چايى مياريم و شربت و بستنى و.. همشم خود عروس
   نظرت راجبه غزال چيه مثل اينکه فقط منو تو نمى دو نيم. 😐

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   غرال و مهسا
   ديدين من چه دختر ساده و خوبيم و هر چيزى رو بوقتش ياد ميگيرم. الان اون چى بود غزال گفت و مهسا گرفت چى گفته ولى من نگرفتم ؟ 😐
   اونوقت غزال تو از کجا ميدونى وقتش کى هست برام ؟ ..تازشم مهسا. خانم من باهوشم… خيلى ولى نه تو اين مسائل… والا.. 😐

  • غزال :
   22 خرداد 93

   آرامش جان تو خوب بودن شما که شکی نیس ولی منظور من اخلاقای خوبم بود که گفتم مهسا گرفت چی میگم..بعدشم چرا فکرت منحرف میشه؟؟؟این چیزا چیه؟؟ اخلاق خوب مثلا..وفاداری..فداکاری..روراستی…خلاصه خیلی چیزای دیگه که خواستی بهت میگم…
   ضمنا عروس که این همه کار نمیکنه..چایی شربت بستنی؟؟؟مگه کوزته؟؟فوقش ی دور چایی بچرخونه..بقیه کارارو داداشا باید کنن..

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   غزال جان
   بخاطر بودن با شما دوستان خوب هست که منم خوب بنظر ميام.. دوستون دارم شما دوستان خوبم رو. 🙂
   غزال ..من خودم بايد پذيرايى کنم… ما سنگ تموم ميذاريم ديگه.. اونم فقط عروس خانم… 😀
   کوزت نه بابا… سيندرلا….

  • (fatemeh)فاطمه :
   22 خرداد 93

   آرامش جون..مهسا جون..غزال جون و فاطمه یاس عزیز عزیزان خواهر دوستون دارم چند روزی نیستم برام دعا کنید..

   • Admin :
    22 خرداد 93

    آخیـــــــــــــــــش 😀

  • غزال :
   22 خرداد 93

   ممنون آرامش جان….اصن ما همه خوبیم 😀
   ینی تو واقعا خواستگار میاد این همه کار می کنی؟؟؟پس کی وقت می کنی بشینی اونجا؟؟ماهم سنگ تموم میذاریم خداییش.. ولی خب حالا بقیه پذیرایی میکنن…عروس باید روز خواستگاریش مثل خانوما بشینه ی جا …نه اینکه ی سره بره از اینور به اونور…..
   فاطمه جان
   ماهم خیلی تورو دوست داریم..ایشالا که موفق باشی عزیزم..منتظرت هستیم 🙂

  • (fatemeh)فاطمه :
   22 خرداد 93

   آقا ادمین دست شما درد نکنه واقعا

  • غزال :
   22 خرداد 93

   راستى فاطمه
   من ميخاستم تو پست بعدى مرحله بعد از خيره شدن به ى نقطه ى دور دست رو بگم که شماو چند نفر ديگه پرسيده بودين …اگرم نيومدى کامنتارو بخون که ياد بگيرى..خخخخ

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   (fatemeh ) فاطمه جان
   من هم بشما ارادت دارم.. هرجا هستى سلامت باشى, زود برگرد منتظرتم, ادمين هم ولش اون هر کدوم از ما نباشيم خوشحال ميشه.. مهم اينکه ما دوست دارم… محتاج دعاتم خانم. 🙂

  • غزال :
   22 خرداد 93

   نه آرامش اشتباه مى کنى
   ما چن نفر نباشيم خوشحال نميشه..اشک شوق مى ريزه و ى سور به کل بچه هاى سايت ميده ..

 18. Neda :
  21 خرداد 93

  گاهی اوقات حسرت تکرار یه لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست..

 19. negar :
  21 خرداد 93

  اینو خیل دوس دارم
  .
  از سه نفر هرگز متنفر نباش:
  فروردینی ها,مهری ها,اسفندی ها
  چون بهترین هستند
  .
  سه نفر رو هرگز نرنجون:
  اردیبهشتی ها,تیری ها,دی ماهیا
  چون صادق هستند
  .
  سه نفر رو هیچ وقت نذار از زندگیت بیرون برن:
  شهریوری ها,آذری ها,آبانی ها
  چون به دردت گوش میدهند
  .
  سه نفر رو هرگز از دست نده:
  مردادی ها,خردادی ها,بهمنی ها
  چون دوست واقعی هستند
  .
  تقدیم به همه کاربرای عزیز که مال هر ماهی که هستن همیشه عزیزن

  • Admin :
   21 خرداد 93

   میخواستم دعوات کنم اما وقتی دیدم نوشتی بهترین هستند خیالم راحت شد.

  • غزال :
   21 خرداد 93

   عه…
   آرامش و فاطمه یاس..بیاید ما بهترینیم 🙂
   ممنون نگار ..بهترینی از خودته 😀 😉

  • negar :
   21 خرداد 93

   آقا سهیل من خودم جزو همون بهترین ها هستم اگه اشکال نداشته باشه کلا همه مهر ماهیا بهترین هستند ولی بقیه ماه ها هم عزیزودوست داشتنی هستن

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   یعنی الان من و غزال و ادمین و آرامش بهترینیم. 😀
   کاملا درست بود نگار. 😉

  • negar :
   21 خرداد 93

   فاطمه یاس جان ینی من بهترین نیستم که میگی منو غزال و ادمین و آرامش بهترینید ولی در این که شما بهترینید که شکی نیست ولی الان من دقیقا اینجا چه نقشیو ایفا میکنم؟

   • Admin :
    21 خرداد 93

    جسارتا بعد از اون جوک کذایی ظاهرا فاطمه یاس هم دل چرکین هست ازت.

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   عههههههههه … آقا سهیل میشه بسه؟ ( اشتباه نیست این جمله ها نیاید غلط بگیرید دوستان )
   به نظر من فقط آذر ماهیا بهترینن … بقیه یکم بهترینن 😀

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   من قبل از کامنت تو اینو نوشتم نگار جان.شماهم بهترینی حتما.
   ادمین اینقدر یادآوری نکن لطفااا.
   من از کسی دل چرکین نیستم.

  • negar :
   21 خرداد 93

   ای خدا منو بکش شما به چه زبونی بهتر حرفا رو متوجه میشید من به همون زبون حرف بزنم

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   عه نگار خانم شما هم اینقد این موضوع رو هم نزن دیگه
   همتون خوبید دعوا نکنید 😀

  • negar :
   21 خرداد 93

   بابا به خدا هی من میام فراموش کنم نمیزارن که آخه

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   مهسا تو هم آروم بگیر اینقد فلفل نریز تو آش شون. 😀

  • fatemeh :
   21 خرداد 93

   قبول دارم..نباید دی ماهی هارو هیچ وقت اذیت کرد

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   فاطمه یاس این بسته فلفل من تهش سوراخ شده دست خودم نیست 😀

  • fatemeh :
   21 خرداد 93

   مهسا جون خیلی شیطونی ..و هم چنین با معرفت.. خوب خانوم…معاون رئیس فاطمه یاس جون و هم چنین کاربرانی ساده مثل منو آرامش جون.. غزال جون..و بقیه ی دخترا

  • آرامش :
   21 خرداد 93

   fatemeh عزيزم
   معاون هنوز معلوم نيست به مهسا بگيد جوگير ميشه ديگه ول کن نيست.. والا.. 😀
   .آره ما همون کاربراى ساده هستيم… اينو خوب گفتى.. 🙂

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   فاطمه جون قربونت عزیزم
   یادم باشه رفتم یر سمتم یه تشویقی واست رد کنم
   آرامش مقاومت نکن ، خودمم

  • غزال :
   22 خرداد 93

   بعله…منم دوست دارم کاربر ساده باشم.. 🙂
   سمتا همه مال شما

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   آرامش به نظرم تو رییس باشی بهتره ها.معاونتم مهسا میشه.هر روز دعوا و کلیپس کشی داریم!! 😀

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   نخیر ما اول با گفتمان مسائلمونو حل میکنیم مثه 5+1
   اگه نشد اونوقت دعوا

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   فاطمه ياس!!
   من که آرامش هستم و اهل دعوا هم نيستم.. بقول غزال همون کاربر ساده بيشتر دوست دارم.. نه من جسارت نمى کنم رياست برازنده شماست…
   مهسا گريه نکن.. بيا ..باشه مال تو… باشه تو معاون.. خوبه الان.. راضى شدى. ؟؟
   خدا رو شکر… همه راضى. 🙂

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   ولی کلیپس کشی خوب بودا.باشه دیگه روتونو زمین نمیندازم.میشم رییس.

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   فاطمه ياس
   کليپس کشى. 😐
   منکه اصلا اهل کليپس نيستم..

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   ای بابا حیف شد!!
   پس واجب شد برات یه دونه کلیپس بخرم 😉

  • fatemeh :
   22 خرداد 93

   سلامممممممم…به قول مهشاد جون در من تغیری احساس نمیکنید؟؟؟پس جای من خیلی خالی بوده دیشب..ای روزگار……. بابا ما راضی هستیم 1 کاربر ساده باشیم(مهسا یادت باشه باید بهم تشویقی بدیااااااااا)

  • (fatemeh)فاطمه :
   22 خرداد 93

   بیا حواسمو ببین توروخدا مثلا خواستم اسممو تغیر بدماا مث مهشادجون یادم رفت

  • مهشاد :
   22 خرداد 93

   نگار ممنون ازت
   فاطمه آهان حالا شد…..
   مثه اینکه جای من خیلی خالی بوده
   هععععععی

 20. negar :
  21 خرداد 93

  مدتهاست دستانم را با لیوان چایی ام گرم میکنم …..
  این اوج تنهاییست…..

 21. نگار :
  21 خرداد 93

  آقا سهیل سو تفاهم بر طرف شد خداروشکر

  • Admin :
   21 خرداد 93

   ایشالا که حقیقیت رو گفته باشید و از من راضی باشید.

  • نگار :
   21 خرداد 93

   من اصن کی باشم که بخوام ازتون ناراضی باشم مهم شما بودید که مدیر بودید و باید راستشو میگفتم خدا رو شاکرم

  • مهسا :
   21 خرداد 93

   نگار جان شما همون بالاییه هستی خانوم؟
   چی جوری این اسماتونو عوض میکنید؟ 😐

  • فاطمه یاس :
   21 خرداد 93

   دیدی ادمین خان چه دختر گلی بود این نگار ما نمیدونستیم؟؟

  • negar :
   22 خرداد 93

   مهسا خانم این نگار با اون negar چه فرقی میکنه ؟ :-!
   شما که یه دونه نگار بیشتر ندارید که 😀

 22. fatemeh* :
  21 خرداد 93

  بوووووووووووووووق…ممنون

  • Admin :
   22 خرداد 93

   عجب مشکل عجیبی!
   من در حدی نیستم که بتونم کمکت کنم. به نظرم با آرامش یا فاطمه یاس حرف بزن اونا بهتر درک میکنن
   من نمیدونم کجا جواب رو بدم و همیشه هم نیستم که از اون صفحه جوابتو بدم
   ضمنا من بیخیال نیستم!

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   چی دارید مبگید؟!

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   از یه بوق اینهمه مطلب برداشت کردی؟؟!!!!!!
   بابا ایول 😀
   غزال بیا … ازین بابا بهتر میخوای؟

   • Admin :
    22 خرداد 93

    بووووق رو خودم گذاشتم خودش دوست نداشت کسی بخونه

  • مهسا :
   22 خرداد 93

   من فک کردم فاطمه یه بوق گفته شما تا تهش خوندی 😀
   مثه اون ف و فرحزاد 😀
   دوستان یچی هست بنام ایمیل … کار خصوصی دارید از اونجا با ادمین مطرح کنید که مجبور نشید اینجا بوق بزنید مارو هم کنجکاو کنید… عه

  • fatemeh* :
   22 خرداد 93

   وای مهسا جون دمت گرم مردم از خنده واقعا باحال بود خخخخخ عجب کامتنهای جوکی شده از استارتش که بوق بود تا تهش خخخخخخخ 😀

 23. fatemeh* :
  22 خرداد 93

  ایمیل ک نمیتونم بدم همون باراولم شجاعت ب خرج دادم…….این همه گفتی مشکلت چیه گفتم الان یع راهی بهم میگه کارم ردیف شه 😀
  برا همین دوس نداشتم ب کسی بگم چون خودم حدس میزدم کسی نتونه کمکم کنه

  • Admin :
   22 خرداد 93

   من باور کن نمیتونم کاری بکنم باید از فاطی و آری (مخفف یاس و آرامش) بپرسی.
   ایمیلت رو بده تا بدم بهشون

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   فاطمه یاس خانم و آرامش خانوم!
   دیگه فاطی نگید لطفا.
   فاطمه جان اگر دوست داری و فکر میکنی کاری از دستمون برمیاد در خدمتم. 🙂

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   کمکى از دستم بر بياد دريغ نمى کنم..

  • fatemeh* :
   22 خرداد 93

   فاطمه جان و ارامش جوون
   نمیخوام شما رو هم درگیر کنم میدونم شماهمنمیتونید کمکم کنید ممنون از ابراز لطفتون این مسیله به سادگی حل شدنی نیس…..فقط شماروهم الکی میندازم به فکر
   این وسط منم که باید بسوزم دوس ندارم شماهم درگیر بشید چون شوخی بردار نیس بازم ممنون …..اینم بگم هم ادمین هم شماهارو واقعا دوس دارم بازم تشکر

  • آرامش :
   22 خرداد 93

   fatemeh* جان
   سلام. خودت بهتر ميدونيد ولى باز منو هميشه در کنار خودت ببين ..اگر کمکى تونستم بکنم در خدمتم.. اميدوارم مشکلتون حل بشه.

  • غزال :
   22 خرداد 93

   فاطمه جان
   امیدوارم مشکلت هرچی که هست زودتر حل بشه..
   نگران نباش عزیزم ..خدا هیچوقت مارو تنها نمیذاره…

  • فاطمه یاس :
   22 خرداد 93

   ما هم دوست داریم فاطمه عزیز….از خدا غافل نباش.و به حکمتش راضی باش.

  • مائده :
   22 خرداد 93

   سلاااام ب دوستی جاستی خودم (بوس)

   دلم برات تنگیده بودااااا.

   نبینم مشکل داشته باشی 🙁
   ایشالا حل میشه . خدا بزرگه…

 24. nima :
  23 خرداد 93

  يه روز رفيقم بهم زنگ زد گفت يه كارخوب بات پيدا كردم گفتم چيه? گفت :توي مرغ داري وقتي ميخوان سر مرغ هارو ببرند توبايد اونهارو دلداري بدهي.