دوستی ها – دانلود فیلم و سریال، موزیک، انیمیشن، بازی

سری پنجاه و ششم عکس نوشته احساسی، رمانتیک، عشقولانه و فانتزی

گلچین دل نوشته تصویری عاشقانه، جملات آموزنده و الهام بخش

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

مشاهده سایر تصاویر نوستالژیک از ترانه ها، نقل قول ها و اشعار دلنشین در ادامه …

Romance SMS, Love Texts, اس ام اس خلاقانه, شعر و متون عشقولانه

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

۲۷ دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها

 1. علیرضا :
  31 خرداد 95

  مثل همیشه عالی

 2. MOSLEM :
  31 خرداد 95

  با سلام و عرض ادب….

  جا داره اینجا از شما مدیریت محترم سایت دوستی ها بخاطره این همه لطف و محبتی که نسبت به کاربران خودتون دارید تقدیر و تشکر خود را اینجا در فضایی عمومی به عمل بیاورم و انشالله که خداوند به شما سلامتی و خوشی عطا فرماید .
  با تشکر …… 🙂

 3. زهرا✿ :
  01 تیر 95

  سلام دوستان
  طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت
  عیدتون مبارک . ان شاءالله همیشه به شادی و سلامتی.

  • زهرا✿ :
   01 تیر 95

   ? بارون جون ?
   خواهر خوب و مهربون و دوست داشتنی ام ،عزیزم
   تولدت هزاران بار مبارک باشه آبجی جونم
   چه خوب کردی که دنیا اومدی . چه خوشحالم از اینکه دارمت . مرسی که هستی.
   ممنونم برای همه ی مهربونی ها و احساس های پاک و صادقت …
   چقدر خاطره هایی که با هم داریم رو دوست دارم
   خیلی دوستت دارم .?
   نام تو ، یاد تو ، افتخاریست در “دارایی قلبم”
   ?? تولدت مبارک ? ?
   ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
   ??
   برایت آرزو دارمـــ
   که چشمانت٬ به زیبایی ببیند زندگـی هـا را …
   چو باران آبی و زیبا،
   بباری شـادمـانـــی روی گـردِ غمــ
   به دور از دل گرفتن هـــا..!
   برایت آرزو دارمـــ
   به تنهـایی نیالاید خـدا این قلب پاکت را
   و همواره به دستانت بیاویزد
   چراغ ِ راه ِ خوشبختـی ..!
   برایت آرزو دارمـــ
   سعادت را،
   طراوت را،
   بهشت و بهترین بهترین ها را
   عزیز ِ روزهای ِ من،
   خدا را می دهم سوگنــــــد
   که در قلبمـــــــ
   بـرای تـو خـدا را آرزو دارمـــــ..
   ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
   ❤️ تولدت مبارکـــــ بارون جان…عزیزدل ِ خواهری ❤️
   ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
   ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
   میدونم کیک شکلاتی دوست داری : )
   http://doostiha.net/images/hayy1c0lwkzt2q3op53x.jpg
   .
   و اما کادوی من (✿◠‿◠)
   http://doostiha.net/images/1m1wwq4u6siptj4e6xad.jpg
   .
   و بازم کادوی من و دوستان : )
   http://doostiha.net/images/7257e46yw10egioyj5fq.jpg
   ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
   تولدت مبارک آبجی بارون 🙂 .
   الهی جاده ی زندگیت هموار
   آسمون چشمات صاف
   و دریای دلت همیشه آروم باشه ..

  • Admin :
   01 تیر 95

   سلام زهرا خانم. احوال شما؟ خوب هستین؟ خوش اومدین.
   عیدتون مبارک با آرزوی قبولی نماز و روزه هاتون

  • زهرا✿ :
   01 تیر 95

   سلام ادمین
   خدا رو شکر ..خوبم . شما خوبید ؟
   سپاس . از شما هم قبول باشه 🙂
   بگید دوستان بیان ..تولده 🙂

   • Admin :
    01 تیر 95

    خودتون برید بهشون بگید دیگه آدرس که بلدین 🙂

  • زهرا✿ :
   01 تیر 95

   ان شاءالله در فرصتی مناسب تر خدمت میرسم

  • غزال :
   01 تیر 95

   سلام زهرا جون.. چه عجب از اینورا رفیق قدیمی 🙂
   با ما باش ??
   ……………………..
   بارون خانوم گل
   تولدت خیلی خیلی مبارک عزیزم
   ان شاءالله که سال های سال به خوبی و خوشی کنار خانواده گلت زندگی شادی رو داشته باشی ????

   • Admin :
    01 تیر 95

    عه تولده خواهر گلمونه؟ منم تبریک عرض میکنم با آرزوی طول عمر با عزت.

  • زهرا✿ :
   01 تیر 95

   غزال جونم ..دوست جونم
   خوبی ؟
   دلم با شماست گلم 🙂 ?

  • فاطمه یاس :
   01 تیر 95

   سلام زهراااا…احوالت؟؟؟خوبی عزیزم؟؟دلتنگتیم 🙂

   ———————
   بارون خانوم دوست عزیزمون 🙂
   تولدتو باکلی ارزوی خوب تبریک میگم…ان شاالله همیشه دنیا ب کامت باشه 🙂
   ??????????????
   فدامدات… عزیزی… آی لاویو …خخخخ?

  • زهرا✿ :
   01 تیر 95

   مهرسا جونم
   شما و غزال رو که میبینم خوبِ خوبم 🙂
   شما خوبی؟ منم دلتنگم ..
   چه خوب که هستید .?

  • بارون :
   01 تیر 95

   زهرا جونم
   آبجی نازنین و دوست داشتنی و مهربونم ، ممنونم که به یادم بودی ، مرسی بابت این همه لطف و محبتت ? شرمنده م کردی عزیرم
   چه متنی ? … چه تولدی 🙂 ? … چه کیکی 🙂 😉
   زهرا یادت بود کیک رو ؟! 🙂 … نگه میدارم واسه افطار که با هم و در کنار دوستان بخوریمش 🙂
   بابت کادو هم ممنون دوسش دارم خواهری جونم ? ??
   ممنونم واسه دعاهای قشنگت 🙂 ?
   دوست دارم زهرا گلی ? و دلم برات تنگ شده 😐
   ممنونم که هستی ? … همیشه باش ، هم خودت هم خاطرات خوبت ،باشه ؟!!!

   ******
   غزال خانم گل
   ممنونم بابت لطف و محبتت ، ان شاءالله شما هم سلامت سعادتمند باشی ❤️ ?? 🙂

   ****
   ادمین بزرگوار
   مرسی ،لطف دارین شما
   ممنونم از لطف و محبتتون 🙂

   ****
   فاطمه یاس خانم عزیز
   ممنونم از لطف و محبت و مهربونیت عزیزم ??❤️
   مرسی … فدااات … آی لاویو too 😉 🙂
   😀

  • زهرا✿ :
   01 تیر 95

   آبجی بارون
   خواهش میکنم عزیزم. همش ناقابله ..کاری انجام ندادم …
   خوشحالم خوشت اومده . اوره یادم بود ..دوتامون کیک شکلاتی دوست .. 🙂 .. باوشه واسه افطار ..تازه شم با دوستان بخوریم بیشتر مزه میده ^_^ ولی تیکه کیک من بزرگتر باشه .
   کادو هم دوستت داره 🙂 … اگه میشد همش راستکی باشه خیلی خوب میشدااا ..
   مرسی واسه مهربونیات ..منم دوستت دارم ? و دلم تنگ شده و ببخش من رو .. خودت میدونی که …
   به پاسِ خوبی ها و خاطر ِ دوست داشتنیت هستم …همیشه …
   خیلی خوبه شب ولادت امام، آدم تولدش باشه هااا .. مگه نه ؟ …
   منم یه سالی شب ولادت امام رضا(ع) تولدم بود..اینقده خوب بود ..
   راستی … مرسی که امشب دنیا اومدی .. دلیلی واسه اومدنم شدی و حال احوال پرسی با شما و دوستان که یه کلی حال داد و خوش گذشت ^_^

  • حسین :
   01 تیر 95

   بارون خانوم منم تبریک میگم…امیدوارم همواره تو زندگیتون شاد و موفق و پاینده باشین…
   چقدر نوشابه ریخته اینجا…پپسی،کوکاکولازمزم…??

  • بارون :
   01 تیر 95

   آبجی زهرا
   مرسی ، ممنونم … لطف داشتی عزیزم
   آره کیک شکلاتی دوست 🙂 … چشم بزرگتره واسه شما 😀
   من و کادو هم هر دوتاییمون شما رو دوست داریم 😉
   آره می دونم راحت باش عزیزم فقط بدون من منتظرم 🙂
   خوبه که هستی ، بودنت رو دوس دارم 🙂
   آره خیلی خوبه و عالیه که شب تولدت همزمان بشه با تولد امام معصوم … خودت که خوب گفتی دیگه

   ممنونم که امشب به خاطرم بعد مدتها اومدی و خوشحالیم رو چند برابر کردی 🙂
   بودن در کنار شما و دوستان برای منم لذت بخش بود 🙂

   ***
   حسین آقا
   ممنونم ، لطف دارین شما … ان شاء الله شما هم همیشه سالم و سعادتمند و به همین اندازه پر انرژی باشین…
   نوشابه ؟!!!!! 😐 ?

  • تارا :
   01 تیر 95

   اواااا من این پستو ندیدم تو اون یکى پست تبریک گفتم…
   سلام دوستاى عزیزم
   نماز و روزه هاتون قبول
   عیدتون مبارک???

   بارون جونم تولدت خیلی خیلى مبارک باشه عزیزم???

  • فاطمه یاس :
   01 تیر 95

   زهرا قربونت..منم خوبم 🙂 ملالی نیست جز دوری شما 🙂 خخخ?
   بارون جون خواهش… انجام وظیفه س 🙂 ?
   سلام تارا خانووووم…احوالت؟؟ مگه ی تولدی بشه ما ببینیمت ?
   نماز و روزه و عید شماهم مبارک عزیزم.و همچنین همه ی دوستان ?

  • زهرا✿ :
   01 تیر 95

   آبجی بارون
   سپاس بابت همه ی مهربونی و محبتت خواهری گلم.
   منم بودنت رو دوس مودارم 🙂
   بعدا خصوصی بیا، کادوهات رو باز کن ببینم چیا داری ..هوومممم .. نصف من نصف شما…از الان گفته باشمااا ..خخخ
   انجام وظیفه کردم .. تنها کاری بود که از دستم برمیومد ..
   الان که نیگاه موکونم ، بعد مدتها چقدر حرفیدم ..فقط به خاطر شما ♥
   مراقب خودت باش ..نفس خاله رو ببوس .
   مهرسا جون
   خدا روشکر . ان شاءالله همیشه شاد و سلامت باشی 🙂
   مهم دلامونه که کنار همه ^_^
   مراقب خودت و خوبی هات باش. گل یاست رو ببوس از طرفم.

  • تارا :
   01 تیر 95

   فاطمه یاس عزیزم
   فدات رئیس جون???
   من که همیشه هستم..?

  • بارون :
   01 تیر 95

   سلام تارا جونم
   طاعات و عبادات قبول ? ? ?
   عید شما هم مبارک ? ? ?
   ببخش بابت تاخیرم ، من دیگه به اون یکی پست سر نزدم و متوجه کامنتت نشدم و الان دیدمش:|
   ممنونم تارو جونم … فدای مهربونی و محبتت عزیزم ? ♡ ♥

   *****

   فاطمه یاس جون تشکر 🙂

   *****

   زهرا جونم
   حواست هست قانون no thanks و تبصره هاش رو نقض کردی؟ برات برگ جریمه می نویسم ها ؟!!!! ?
   اگه سهم کادوت رو می خوای و می خوای بدونی چیا گرفتم می دونی کجا باید بیای دیگه ؟!آدرس رو بلدی یا کروکی بکشم برات ؟! ?
   حالا واسه خاطر اینکه یادت بیاد یه دور آدرسش رو می نویسم برات ?

   ***********/***********

   زود بیا وگرنه بی کادو می مونیا :| ?

   کار خوبی کردی :) ، جای این کامنت بی ربطا تو سایت خالی بود فکر کنم منم خیلی وقته اینقدر حرف نزدم ،حدودا دو هفته پیش بود که اومدم و کامنت با ربط گذاشتم و رفتم:|

   ممنونم شما هم مراقب خودت باش ? … چشم خاله زهرای نازنین 🙂

  • زهرا✿ :
   01 تیر 95

   آبجی بارون
   اوخی … حباسم نبود …نه نه ننویس.. دیگه تکرار نمیشه ?
   بله که بلدم ..چشم میام حتمنی.. : )
   اوهوم .. سایت داشت به فنا میرفت که ما نجاتش دادیم .. خخخ
   چشم ^_^ .

  • MOSLEM :
   02 تیر 95

   سلام بارون خانوم…. خیلی خیلی ببخشید که دیر دارم میگم… تولدتون مبارک باشه.. انشالله صد ساله شین.. همراه خانواده به سلامتی و خوشی………. بازم معذرت بابت دیر کرد بنده نسبت به این موضوع

  • غزال :
   03 تیر 95

   زهرا ??
   خوبم قربونت برم تو خوبی؟؟ دلتنگتیم ولی صبر میکنیم تا بیای .. چیکار کنیم دیگه.. خراب رفاقتیم ??✋
   خیلی ممنون بارون جان.. خواهش می کنم انجام وظیفه اس ??

 4. بارون :
  01 تیر 95

  زهرا جون فدا مدات ? ♥ ?

 5. mr12 :
  03 تیر 95

  با سلام وخسته نباشید وتشکر بابت سایت عالیتون ومطالب فوق العادش،فقط یه لطفی کنین عکس نوشته هایی که تو سایت میزارین اندازشون بزرگ باشه حداقل(540*540)